Biz üniversite öğrencileri kendimizi halka anlatmalıyız

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde eğitim almaktayız.


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde eğitim almaktayız. Bölüm dahilinde psikolojinin bazı alanlarıyla ilgili araştırmalar yapmaktayız. Alana çıktığımızda çeşitli zorluklarla karşılaşıyoruz. Bu zorlukları şu şekilde sıralayabiliriz: Yeterli denek sayısına ulaşamama, halk tarafından anlaşılamama, kişilerin önyargıyla yaklaşması, insanların bu tür araştırmalardan çekinmesi vb...
İlk olarak, araştırma sürecinde bizi etkileyen en önemli sorun, Bolu’nun daha küçük bir yer olmasından kaynaklanan sorunlardır. Araştırmamızı yürütmek için gerekli olan deneğe ulaşma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bununla beraber halkın öğrenciye karşı olan tutumu, önyargıları, bizi etkilediği kadar araştırma sürecini de olumsuz yönde etkilemektedir. Örneğin; ölçeğimizi uygulamak için bir yere başvurduğumuzda kılık kıyafet, saç sakal durumu vb. özelliklere göre tutum sergilemektedirler. Oluşturdukları bu şemalar da bizi olumsuz etkilemektedir. Araştırmaya dair bilgileri halka aktarırken de bu önyargıları bize yardımcı olmalarında sıkıntı yaratmaktadır. Özellikle bizim alanımızla -psikoloji- ilgili, insanlar farklı tutumlar sergiliyorlar. Bu tutumlar, yapılacak araştırmaya karşı da çekingen bir tavır içinde olmalarına meydan vermektedir. Bu açıdan düşününce, halkın bize karşı çekingen olması kaçınılmazdır.
Bu karşılaştığımız zorlukları çözümlemek için ise en etkili yol, halktan kendimizi çekmektense onlara kendimizi ve üniversiteyi anlatmaktır. Bir üniversitenin bulunduğu şehre neler kazandırabileceğini, atmosferini değiştirdiğini bizzat psikoloji öğrencileri olarak bizler anlatmalıyız. Bu inanç doğrultusunda hareket etmeliyiz.
Ayfer Tosyalı/Şakir Üzülen
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü 2. sınıf (BOLU)
www.evrensel.net