DTP, ‘Özgürlükçü anayasa’ dedi

DTP Parti Meclisi’nin 6-7 Nisan’da gerçekleşen toplantısının sonuçları dün bir basın toplantısıyla açıklandı.


DTP Parti Meclisi’nin 6-7 Nisan’da gerçekleşen toplantısının sonuçları dün bir basın toplantısıyla açıklandı. Açıklamayı yapan DTP Eş Başkanı Emine Ayna, AKP’nin ülkenin temel sorunlarına çözüm getiremediğini vurgulayarak, barış ve demokrasinin tesisi için sivil, özgürlükçü ve demokratik bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
AKP çözümsüzlük üretmektedir
Emine Ayna, Türkiye’nin, özellikle Kürt sorununun çözümünü ve diğer hak taleplerini diyalog yerine şiddet ve antidemokratik uygulamalar ile çözmeye çalışması nedeniyle, 2008 yılında kendini her açıdan dışa vuran siyasi ve ekonomik kriz sürecine girdiğini söyledi. Son kara harekatının düşünüldüğü gibi sonuçlanmamasının yarattığı egemen siyasal güçler arasında ortaya çıkan çatışmanın, bu gerçeğin güncel ifadesi olduğunu belirtti.
Kürt sorununun, yaşanan tıkanıklık nedeniyle tüm şiddetiyle devrede olduğuna dikkat çeken Ayna, şunları söyledi: “Ülkemizin tüm sorunları yıllardır çözülmemekte, olanca yakıcılığı ile gündemdeki yerlerini korumaktadır. Emekçilerin ve orta sınıfın sahip olduğu sosyal hakları bile elinden alacak yasalar gündemleştirilmiş, antidemokratik uygulamalar yaygınlaştırılmış ve derinleştirilmiştir. Toplumsal ihtiyaçlarımıza cevap olacak, toplumsal barışımıza hizmet edecek yeni anayasa çalışması basit çıkar ve siyasal hesaplara feda edilmiştir. AKP, AB sürecinden vazgeçmiştir.”
Parti kapatma antidemokratik
Türkiye’de yaşanan birçok sorunun belirleyicisi olan Kürt sorunu çözülmeden parti kapatmalar gibi antidemokratik uygulamaların hiçbirinin önüne geçilemeyeceğini söyleyen Emine Ayna, çözümün şiddette değil hak ve taleplerin tanınmasında olduğunu dile getirdi. Ayna, DTP Eş Başkanı Nurettin Demirtaş’ın 21 Nisan’da görülecek olan mahkemesine tüm örgüt yapısıyla katılacaklarını bildirdi.
Ayna, Newroz Bayramı’nda yaşananlara değinerek “Kameralar önünde 12 yaşındaki bir gencin kolunun kırılması, kadınların üst üste atılarak coplarla, kalaslarla, demir çubuklarla dövülmesi kabul edilemez” dedi. Ayna, uygulanan şiddetten başta AKP Hükümeti olmak üzere valiler ile emniyet müdürlerinin sorumlu olduğunu kaydetti.
Demokratik özerklik
Newroz’da Kürtlerin hem hükümete, hem AB ve ABD’ye mesajlar verdiğini vurgulayan Ayna, halkın Türkiye sınırları içerisinde üniter devlet yapısı ile yaşamak istediğini, ancak yerellerde merkezi yapıların ve mülki amirlerin halkla arasında uçurumlar olduğunu söyledi. Ayna, bunu aşmanın yolunun halkın kendini yönetme inisiyatifini artıracak, belli yetkilerin yerele devredildiği demokratik, özerk idari yapılar oluşturmaktan geçtiğini belirtti.
Kürt kimliği, kültürü ve anadilinin anayasal güvenceye alınması gerektiğini kaydeden Ayna, “Ortak vatanda ortak yaşam için; aynı topluluğun parçaları olan farklı kimliklerin karşılıklı birbirini sözde değil özde tanıması anlamında bir toplumsal sözleşme olan sivil, özgürlükçü ve demokratik anayasa çalışması bir an önce başlamalıdır” dedi.
DTP’den çağrı
“Çatışmasız bir ortamın yaratılması ve silahların susmasına dönük hep birlikte önce operasyonların durdurulması ve ölümlerin olmaması için; yeniden sivil, demokratik, özgürlükçü anayasa çalışmasının başlatılması için tüm gücümüzü birleştirerek bu konuda bir baskı unsuru oluşturalım” çağrısında bulunan Ayna,Kürt sorununun çözüm gücünün, ancak Kürtlerin ve Türkiye demokrasi güçlerinin birliği ile mümkün olacağını ifade ederek çağrılarının sadece AKP’ye değil demokrasi ve barış isteyen tüm kesimlere olduğunu vurguladı.

1 Mayıs, Newroz gibi kutlanacak

Ayna, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın, tıpkı Newroz gibi ikinci bir bahar bayramı olarak değerlendirildiğini vurgulayan Ayna, “1 Mayıs, resmi tatil ilan edilmelidir” dedi.
Ayna, DTP’nin emek sömürüsüne karşı duruşunun ifadesi olarak, 1 Mayıs’ı her yerde tüm gücüyle kutlama kararı aldıklarını duyurdu.
Avrupa Adalet Divanı’nın kararı fırsat

İmralı Cezaevi’nde bulunan Abdullah Öcalan’ın yaşam koşullarının düzeltilmesi ve onun sosyal yaşam alanlarına kavuşturulmalısının sorunun çözümü için belirleyici olduğunu söyleyen Ayna, Avrupa Adalet Divanı’nın PKK’nin ‘terör listesi’nden çıkarılması yönlü kararının, Kürt sorununun çözümü konusunda bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
www.evrensel.net