Vekil kabul ediyor emekçi karşı çıkıyor

AKP Hükümeti, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Yasa Tasarısı’nın IMF ile yapılacak görüşme öncesi çıkabilmesi için Meclis’e fazla mesai yaptırıyor.


AKP Hükümeti, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Yasa Tasarısı’nın IMF ile yapılacak görüşme öncesi çıkabilmesi için Meclis’e fazla mesai yaptırıyor. Emekçiler ise yasaya oylan tepkilerini dile getirmek için eylemlerine devam ediyor.
AKP’li milletvekillerinin önerisi ile fazla mesai yapmayı kabul eden Meclis, dün saat 22.00’ye kadar çalıştı. Bugün de 21.00’e kadar mesai yapacak. Meclis’te önceki gün 21.00’e kadar süren görüşmelerde ise tasarının ikinci bölümünde yer alan 3 maddesi daha kabul edildi.
Görüşmeler sırasında konuşan Çalışma Bakanı Faruk Çelik, “İktidarımızın en parlak olduğu alanların başında sağlık geliyor” iddiasında bulundu. Türkiye’de vatandaşın muayene için 2 YTL ödeyeceğini, sevk zinciri oluşturulduğunda katılım payının 5 katına kadar artırılabileceğini belirten Çelik, bu rakamların başka ülkelerle kıyaslanmayacak kadar düşük olduğunu ileri sürdü. Çelik sözlerine şöyle devam etti: “Bu 2 YTL’yi almakta amaç, bir gelir temin etmek değil, vatandaşlarımızın sağlık sistemine duyarlılığını artırmaktır.”
Kabul edilen maddelere göre sağlık hizmetlerinden yararlanmak için son 1 yıl içinde toplam 90 gün genel sağlık sigortası primi ödeme şartı aranacak. İşten ayrılan sigortalı ve yakınlarının sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi 90 gün olacak. Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinde 2 YTL katılım payı alınacak. Katılım payı, ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri ile ayakta tedavide sağlanan ilaçlarda yüzde 10 ila yüzde 20 arasında olacak.
Yıpranma haklarını istediler
BTS üyesi makinistler ise SSGSS Yasa Tasarısı ile yıpranma haklarının ellerinden alınmasına tepki gösterdiler. Haydarpaşa Tren Garı’nda örgütlü olan BTS Anadolu Yakası Şubesi Başkanı Hasan Bektaş, Meclis’te görüşülen yasa tasarısında TCDD makinistlerinin yıpranma hakkının kaldırılmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi. Zor ve ağır çalışma koşullarının kendilerini yıprattığını ifade eden Bektaş, “25 bin voltluk elektrik hattı altında çalışan, çalışma şartları nedeni ile stres altında çalışan, birçok rahatsızlığa yakalanan biz TCDD çalışanları, yasada yer almayan ‘yıpranma hakkımızın’ verilecek bir önerge ile yeniden kalıcı hale getirilmesini istiyoruz” diye konuştu.
Eylem yapılacak
Emekçiler, SSGSS’ye karşı eylemlerini bugün de sürdürecek. DİSK, KESK, TMMOB, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Diş Hekimleri Birliği, Ankara’da Meclis önünde olacaklar. Emek ve meslek örgütleri eyleme ilişkin yaptıkları ortak açıklamada hükümeti, yüzünü IMF ve DB’ye değil emekçilere dönmeye çağırdılar.
İstanbul’da 76 sendika, meslek örgütü, siyasi parti ve kitle örgütünden oluşan Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu üyeleri de bugün saat 12.30’da TEKEL Genel Müdürlüğü önünde toplanarak İstanbul Çalışma Bölge Müdürlüğü’ne yürüyecekler. 15 Nisan Salı günü Ankara’ya Meclis önüne giderek yasanın geri çekilmesi isteyecek olan platform üyeleri, Ankara’da yapılacak olan eyleme katılım çağrısı yaptılar.
Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Çaycuma Platformu bugün saat 17.30’da Çaycuma Çarşı Merkezi’nde halkın katılımıyla basın açıklaması düzenleyecek.
Halk endişeli
YŞapılan eylemlerle yasa konusunda bilgi sahibi olan halk ise gelişmelerden endişeli. Hükümetin aksi yöndeki tüm açıklamalarına karşın SSGSS’den olumsuz etkileneceklerini gören çok sayıda kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurarak ilk kez sigortalı oldu. SGK verilerine göre 2007’nin Mart ayında ilk kez sigortalı olan kişi sayısı 76 bin 689 kişi olurken, bu rakam 2008’in Mart ayında 108 bin 472’ye ulaştı. İlk kez sigortalı olanların sayısında son 3 ayda düzenli bir artış gözlenirken, Nisan ayının sadece 8 gününde ilk kez sigortalı olanların sayısı 45 bin 414’e ulaştı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Eğitimciler mitinglere hazırlanıyor

Eğitim Sen Adana Şubesi, 12 Nisan’da Çukurova’da yapacakları “Geleceğimize sahip çıkalım, karartılmasına izin vermeyelim” mitingi için katılım çağrısında bulundu. Çukurova bölge mitingi 12 Nisan 2008 Cumartesi günü Adana Mimar Sinan Açıkhava Tiyatrosu önünde saat 12.00’de başlayacak.
İnönü Parkı’nda bir araya gelen eğitim emekçilerine DİSK, KESK, TMMOB, İHD, Pir Sultan Abdal Derneği, Adana Tabip Odası, DTP, EMEP, ÖDP, SDP ve kitle örgütleri de destek verdi.
“Faizciye değil eğitime bütçe”, “Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek” sloganlarının atıldığı eylemde konuşan Eğitim Sen Adana Şube Başkanı Güven Boğa, eğitim ve sağlık hakkının hızla ticarileştiğini ve halka paran kadar eğitim ve sağlık dayatmasının yapıldığını söyledi. Halkın para istenecek korkusuyla çocuklarını kayıt ettirmeye çekindiğini vurgulayan Boğa, tefecilere kaynak ayırmada sorun yaşamayan hükümetin, konu okullar olduğunda ‘kaynak yok’ yalanına başvurduğunu ifade etti. Okulların paralı hale gelmesine, öğrencilerin müşteri, velilerin para kaynağı, öğretmen ve eğitim emekçilerinin köle gibi çalıştırılmasına karşı bölge mitingleri yapılacağını hatırlatan Boğa, herkesi mitinge destek vermeye çağırdı.

İzmir’de ortaklaşacak
İzmir’de de 12 Nisan günü bölge mitingi düzenlenecek. KESK İzmir Şubeler Platformu geçen hafta yaptığı toplantıda, mitingi 14 Mart ve 1 Nisan’da olduğu gibi diğer emek örgütleriyle ortak yapma kararı aldı. Miting Cumartesi günü Konak Eski Sümerbank önünde başlayacak. Saat 12.00’den itibaren toplanacak olan sendikalar, Gündoğdu Meydanı’na yürüyecek. Konu ile ilgili gazetemize konuşan Eğitim Sen 1 No’lu Şube Başkanı Ali Rıza Özer, “Herkese Sağlık ve Güvenli Gelecek Platformu” bileşenlerinin de yer alacağı miting için Türk-İş’e de çağrıda bulunacaklarını belirtti. Özer, 12 Nisan’da da mümkün olan en geniş katılımla SSGSS’nin geri çekilmesi talebini yineleyeceklerini belirtti. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)
www.evrensel.net