Nakiller tasarıdan çıkarılacak

TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu, TRT’nin ihtiyaç fazlası personelinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmesinden vazgeçti.


TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu, TRT’nin ihtiyaç fazlası personelinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmesinden vazgeçti.
Alınan bilgiye göre, Plan ve Bütçe Alt Komisyonu, Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıyla ilgili ön çalışmasını bitirdi.
Alt komisyon, “Hizmetine ihtiyaç kalmadığına karar verilecek personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmesine” ilişkin hükmü tasarı metninden çıkararak, TRT personelinin kurumda kalmasını benimsedi.
Emeklilik hakkını elde etmiş personeli, emekli olmaya teşvik için de düzenleme yapan alt komisyon, emeklilik hakkını kazanmış personel ile 2008 yılında bu hakkı kazanacak personele, emeklilik başvurusunda bulunmaları halinde, emekli ikramiyelerinin yüzde 30 fazla ödenmesini kararlaştırdı.
Yeni teşkilat düzenlemeleri nedeniyle kaldırılan birimlerde daire başkanı, başuzman, başkan yardımcısı, bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, müdür, şube müdürü, müdür yardımcısı kadrolarında bulunanların görevleri sona erecek ve bu kişiler, aynı derece/kademeli araştırmacı unvanlı kadrolara atanacak. Söz konusu personel, TRT’de ihtiyaç duyulan hizmetlerde görevlendirilecek.
Farklı dil ve lehçelerde yayın konusunu da görüşen alt komisyonda, TRT Kanunu’na, “Kurumun yayınları Türkçe olarak yapılır. Ancak, kanunlara aykırı olmamak şartıyla farklı dil ve lehçelerde de yayın yapılabilir” ibaresinin eklenmesi yönünde görüş oluştu. Ancak, alt komisyonun bu düzenlemeye, raporunda yer verip vermeyeceğine gelecek hafta karar vereceği belirtildi. (HABER MERKEZİ)
www.evrensel.net