Yine kimsede huzur kalmadı

Altı yedi yıl önce başlayan her gün kabuk değiştirerek gelen her anlatanın ağzında başka bir şekil alan en son Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi adını alan projenin şimdilerde daha iyi anlaşılıyor ki asıl adı Mamak’ın yıkım projesidir


Altı yedi yıl önce başlayan her gün kabuk değiştirerek gelen her anlatanın ağzında başka bir şekil alan en son Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi adını alan projenin şimdilerde daha iyi anlaşılıyor ki asıl adı Mamak’ın yıkım projesidir.
Bizler akşamlara kadar yörede yaşayan insanlarımızın bölge halkımızın yakınmalarını dinliyoruz aslında bizler bu projeden böyle bahsetmek istemezdik ama yörede yaşayan insanlarımızın anlattıklarını siz proje sorumlularına projenin yaratıcılarına anlatmak durumundayız. Yine ne yazık ki proje kapsamında yaşayan bizlere sorulmuyor, bizlerin görüşü alınmıyor. Oysa bizler elbette sosyal donatıları (Okulları, Sağlık merkezleri, Parkları, Kaldırımları, Yeşil alanları, Çocuk oyun alanları, Doğal gazı ) ve ihtiyaç duyulan her şeyi tamam yerleşim alanlarında oturmak ve yaşamak isteriz. Oysa bu projenin asıl sahipleri onlar, hazırlıyor ve kabul edeceksiniz diye bize dayatıyorlar sonra projeyle anlaşma (İKNA) büroları kuruldu herkes oraya gitsin anlaşsın deniliyor.
Evet bu insanların durumu ne olacak bu yörede yaşayan insanların geneli alt gelir gurubuna dahil insanlardır. Bu insanlar buralarda arsa ve evlerine sahip olurken çocuklarının sağlığından, eğitiminden, beslenmesinden, her türlü sosyal yaşantısından keserek ve kestiklerini biriktirerek bu evlere ve arsalara sahip olmuşlardır. Tüm bunların yanında bu insanlar da iyi konutlarda, doğalgazlı evlerde her türlü sosyal yaşam desteklerinin yapıldığı her türlü alt yapı sorununun çözüldüğü yerleşim yerlerinde yaşamak ve yaşamlarımızı bu tarif edildiği gibi güzel yerleşim yerlerinde sürdürmeyi bizler de isteriz. Ama buna karşılık elimizdekinin karşılığı verilmeden alınmasına karşıyız. Şimdi bir daha sormak istiyorum yaklaşık 20 yıl önce yapılan o günden bu güne kadar gelen tüm yönetimlerinde devam ettirdiği İmar projesine ne oldu da bu projeye dönüldü.
Mamak’ta yeni keşfedilen şey nedir. Mamaklıyı çok düşündüğünüzden mi yoksa Ankara’nın yakın çevresinde böyle göz kamaştıran, ilgi çeken bakir alanlar kalmadı mı? Bu uygulamalarınızla böyle soruların akla gelmesine sebep oluyorsunuz. Sonra anlaşma diyorsunuz bizim bildiğimiz iki tarafın kabul edeceği şartların birlikte belirlenerek noter huzurunda yapıldığı yazılı akitlere anlaşma denir. (Sözleşme denir) Oysa bürolarda söylendiğine göre hazırlanmış içinde nelerin yazdığı hak sahipleri tarafından bilinmediği adına sözleşme denilen tek taraflı hazırlanmış taahhütname imzalanması isteniliyor. Yine hak sahibinin sözleşmeyi yaptığı andan itibaren alabilecekse evini nerden kaçıncı kattan hangi cepheden ve hangi semtten alacağını bilmesi gerekir. Yapılacak konutun içerisinde neler var hangi kalitede yapılacak? Hiçbir şeyi belirtmeden hak sahibinin verdiği arsanın değerine göre hakkını almasını nasıl sağlayacaksınız? Bu konuda da hiçbir şey belli değildir. Böyle belirsizliklerin ve tek taraflı haksızlıkların çok olduğu görünen adı büyük olan bir projenin içerisinde yuvarlanıp duruyoruz.
Herkesin hakkını aldığı hiç kimsenin mağdur edilmediği, gerçekten büyük projelere ihtiyaç vardır.
Dostlar Mahallesi Muhtarı
Suat Atay (Mamak/ANKARA)
www.evrensel.net