‘Üniversiteye şeffaflık ve eşitlik gelecek’

Uludağ Üniversitesi’nde önümüzdeki haziran ayında yapılacak olan rektörlük seçimlerinde adaylığını koyan ve seçimlere yoğun olarak hazırlanan Prof. Dr. Halil Rifat Alpay ile adaylığı ve projeleri hakkında sohbet ettik.


Uludağ Üniversitesi’nde önümüzdeki haziran ayında yapılacak olan rektörlük seçimlerinde adaylığını koyan ve seçimlere yoğun olarak hazırlanan Prof. Dr. Halil Rifat Alpay ile adaylığı ve projeleri hakkında sohbet ettik.

Projeniz hakkında Yüksek Öğretim Kurulu’nun görüşü nasıl olabilir?
Yüksek Öğretim Kurulu, Şubat 2007’de “Türkiye’nin Yüksek Öğretim Stratejisi” başlıklı bir rapor yayınladı. Bu raporun 156. ve 190. sayfalarında e-öğrenme konusuna çok olumlu bakıldığı belirtilmekte ve “Uzaktan öğrenme ile yükseköğretimin alanında kapasite artışı sağlama tercihi yapıldığı için Türkiye, e-öğrenme uygulamalarını geliştirmek amacıyla yeni adımlar atmalıdır” ifadesi yer almaktadır. “Siber Üniversite” projesi tam da bu yaklaşıma uygun olarak geliştirilmiş bulunmaktadır.

Projeniz Uludağ Üniversitesi’ne nasıl katkı sağlayacak?
Bu bir kaynak yaratma projesi aslında. Öncelikle kaynak yaratmayı hedefliyor ama ondan çok daha fazlasını gerçekleştirecek. “Siber Üniversite” sadece bir “açık öğretim” ya da “uzaktan eğitim” değil. Hem öğretim üyeleri hem de öğrenciler için yepyeni bir ortam ve aynı zamanda bir yaşam tarzı oluşturacak. Bu bir siber yaşam kültürü yaratma projesi. Aynı zamanda üniversitemizde kuracağımız “siber güvenlik eğitimi” merkezi ile hem öğrencilerimize iş bulmaları açısından olağanüstü avantajlar sağlayarak yepyeni nitelikler kazandıracağız, hem de buradan devletimiz ve bütün kurum ve kuruluşlarımız için hayati önem taşıyan “siber güvenlik” eğitimleri vereceğiz. Geleceğin yöneticileri mutlaka bu eğitimleri almış olarak işe alınacaklar. Uludağ Üniversitesi bu bakımdan kilit bir işleve sahip olacak gelecekte. Şimdilik kısaca değindiğim bu konu, ülkemizin siber güvenliği açısından hayati önem taşıyan çok kapsamlı bir çalışmayı gerektiriyor.
Uludağ Üniversitesi açısından diğer önemli bir husus da dünya üniversiteleri arasında “Webometrics” sıralamada halen bulunduğu 1535’inci sıradan çok daha yükseklere sıçrayabileceği bir olanağın yaratılmış olacağı ve böylelikle layık olduğu yeri alabileceği öngörüsüdür. Bilindiği gibi “Shanghai” sıralaması sadece ilk 500 üniversiteyi verdiği için orada kaçıncı olduğumuzu bilmemiz mümkün değil. “Siber Üniversite” projesi hazırlanırken bu konuda yapılmış bilimsel yayınlardan yararlanarak ve stratejik olarak üniversitemizin “Web’te bilgi yayma gücü” bakımından mevcut üç gruptan ikincisinde olduğu, buna karşılık “WoS” taramasında beş gruptan ancak dördüncüsüne girebildiği dikkate alınmış bulunmaktadır.

Rektör olursanız yönetimde uyacağınız ilkeleri belirlediniz mi?
Evrensel anlamda bir üniversitenin “üniversite” olarak kabul edilebilmesi için olmazsa olmaz yedi ilke olduğu ortaya konulmuştur. Prof. John J. Furedy tarafından derlenerek yayınlanan bu ilkelere kesinlikle uyacağımı bir bildirge ile bütün Uludağ Üniversitesi mensuplarına taahhüt etmiş bulunmaktayım. kişisel internet sitemden bu ilkeleri okuyabilirsiniz. (Bursa/EVRENSEL)

Acil olarak yapmak istediklerim
  • Sizin için sağlık organizasyonu
  • Sizin için hukuk işleri organizasyonu
  • Sade ve yalın yönetim organizasyonu
  • Sorunsuz otomasyon
  • Şeffaflık
  • Eşitlik ve etik
  • Eleştiri güvencesi

Mustafa Güdük
www.evrensel.net