AKP’nin sağlık sorununu çözecek politikası yok

Yard. Doç. Dr. Nezih Varol AKP Hükümeti’nin sağlık politikalarının IMF patantli olduğunu dile getirdi


Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Nezih Varol, AKP Hükümeti’nin sağlık politikalarının sağlığı yıkıma götürdüğüne dikkat çekti. Hükümetin sağlık alanında yürüttüğü politikaların, sağlık sistemindeki sorunları çözecek kapsam ve nitelikte olmadığına dikkat çeken Varol, SSGSS Yasası’nın da IMF’nin direktifleriyle hazırlanan, toplum sağlığını önemsemeyen bir yasa olduğunu vurguladı.

Sağlık fakültelerinin kuruluş amacı ve işlevleri nelerdir?
Bireylerin sağlığını ve tüm yaşamını etkileyen davranışlar yaşam ve çalışma koşullarıyla ilgilidir. Kendilerinin toplumun ve çevrenin sağlığı ve iyiliğine katkıda bulunabilmeleri için insanların güçlendirilmeleri amaçlanmalıdır. Hasta eğitiminin ötesinde sağlığı korumaya ve geliştirmeye yöneliktir. Yoğun uzmanlık eğitimi gerektiren bir meslek alanıdır. Uygulama metodolojileri bireysel ya da grup eğitimi, yetiştirme, danışmanlık toplumsal gelişme, sosyal eylem, sosyal planlama, işbirliği oluşturma gibi yöntem ve teknikleri kapsamaktadır. Ülkemizde de bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda sağlık hizmetlerinde verimliliği artırmak amacıyla nitelikli, sağlık insan gücü yetiştirmek üzere Ankara Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’ne bağlı olarak birer sağlık eğitim fakültesi kurulmuştur. Ancak YÖK’ün son aldığı bir kararla da her iki fakültede isim değişikliği yapılmış, ‘Sağlık Eğitim Fakülteleri’ adı ‘Sağlık Bilimler Fakültesi’ne dönüştürülmüş ve sağlık eğitimi bölümleri bu yeni yapılanma içinde ne yazık ki yer almamıştır.

Sağlık Eğitim Fakültesi olarak toplumu bu konuda bilinçlendirmek için yaptığınız etkinlikler var mı?
Sosyal toplumsal sorumluluk gereği Kartal, Maltepe ve Pendik bölgesindeki kitle örgütleriyle işbirliğine giderek halka dönük dönem dönem sağlık eğitimi bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. Örneğin Maltepe’de Başıbüyük Mahallesi’nde aile ve çocuk sağlığı konulu eğitim çalışması düzenlenmiştir. Yine IPEC (Çocuk Emeğinin Sonlandırılması Projesi) çerçevesinde, Pendik Sanayi Sitesi’nde çalışan çocuklara dönük ülkenin ilk ve tek çalışan çocuk bürosu oluşturulmuştur. Bu büro bünyesinde sağlık, eğitim ve rehberlik çalışmaları hayata geçirilmiştir. Çocukların okullarına yönlendirilmesi ve rehberlik hizmetlerinden yararlanmaları sağlanmıştır.
İlk ve ortaöğretim kurumlarına yönelik okullarda şiddeti önleme projesi başlatılmıştır. Okul öncesi eğitimden başlayarak sağlık eğitimleri okullarda çeşitli yaş gruplarına uygulamalı yapılmıştır. Kartal ilçemizde, ilçe insan hakları kurulunda da yer alarak ‘insan hakları ihlalleri ve insan hakları’ konularında bilgilendirici çalışmalar halen devam eden çalışmalarımız arasındadır. Kartal ve Maltepe cezaevleri izleme kurullarında çalışmalara akademik olarak öncülük etmekteyiz.

Son günlerde sıkça tartışılan, halkın geniş bir kesiminin tepkisini toplayan SSGSS Yasa Tasarısı’yla ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Hükümetin sağlık alanında yürüttüğü politikalar sağlık sistemindeki sorunları çözecek kapsam ve nitelikte değildir. SSGSS Yasası da IMF’nin direktifleriyle hazırlanan, toplum sağlığını önemsemeyen bir yasadır. İlaç şirketlerinin ve büyük sağlık tröstlerinin bu alandaki çıkarlarını gözeten bir içeriğe sahiptir.
Ülkemizde cumhuriyet kurulurken çıkarılan sağlık yasalarının kavramları halen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından sağlık hedefleri olarak sunulurken, özellikle son 30 yıldır sağ politikacılar tarafından sürekli işletilemez hale getirilmiştir.
Bu yasa bu amaca en uygun hizmet eden yasadır. Çünkü hastalar edilgendir. Karşı durmada hiçbir güçleri yoktur. Bu bağlamda meslek örgütlerine ve hekimlere çok büyük iş düşmektedir. Hasta ve toplum yararına iyi hekimlik onurunu ortaya koymak gerekmektedir.
Bunun için de önce “toplum hekimi-soysal hekim” sonra “uzman hekim” olmak gerekmektedir. (İstanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net