KENTTEN GELEN

 • 29 Mayıs’ta çıkacak olan Yenimahalle Yerel Yönetim Eki için ilçede kurum temsilcilerinin yaptığı çalışmalar devam ediyor.


  29 Mayıs’ta çıkacak olan Yenimahalle Yerel Yönetim Eki için ilçede kurum temsilcilerinin yaptığı çalışmalar devam ediyor. 9 Nisan’da gerçekleşen ilk toplantıda, Evrensel gazetesinin açtığı bu platformun; yerel seçimler öncesinde ilçede bulunan emekten, halktan yana güçlerin ve Yenimahalle halkının yerel yönetimler ile ilgili talep ve önerilerinin tartışılması, farklı kesimlerden emekçilerin ortak iş yapma kültürünü artırmak ve ilçe özelinde daha derin çalışmalar yapılabilmesi açısından önemi vurgulandı. Bu toplantıya, PSK Batıkent Şubesi, Kaletepe Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Eğitim Sen 2 No’lu Şube, Tüm-Bel Sen 2 No’lu Şube, EMEP ve ÖDP ilçe yönetimleri katıldı. Özellikle AKP iktidarı ile AKP’li yerel yönetimlerin çalışma tarzı ve yerel yönetim anlayışlarının halkın ve belediye çalışanlarının büyük bir kesimi tarafından tepki çektiği belirtilen toplantıda, AKP’li belediyenin halkın temel taleplerine cevap vermektense ilçenin kaynaklarını özelleştirme ve taşeronlaştırma uygulamaları ile rant haline getirdiği belirtildi. Halkın taleplerine cevap verecek güçlerin ise en kısa zamanda ilçe sınırları içerisinde çalışmalara başlaması gerektiğine değinilen toplantıda, 29 Mayıs’ta çıkartılacak ek çalışmalarının bu açıdan son derece önemli olduğuna değinildi.
  Çıkartılacak ekin içeriği ve oluşturulacak çalışma grupları ile ilgili 22 Nisan’da yapılan ve toplam 8 demokratik kitle örgütünün katıldığı toplantıda, oluşturulan çalışma gruplarının bazıları ise şunlardır:
  1) Kentsel dönüşüm uygulamalarının özellikle Şentepe’deki emekçiler üzerindeki etkisinin incelenmesi,
  2) Belediye hizmetlerinin taşeronlaştırılmasının ilçe halkı ve belediye çalışanları üzerinde yarattığı sonuçların irdelenmesi,
  3) Yenimahalle’deki etnik kesimlerin ve Yenimahalle’nin kültürel sosyal durumunun değerlendirilmesi,
  4) AKP’nin yerel yönetimlere dönük olarak bulunduğu vaatler ve şimdi ne yapıldığı,
  5) Belediyede yönetim tarafından kurulan Bem-Bir Sen’in işleyişi ve belediye ile olan ilişkileri,
  6) Belediyenin kendi ilçesine dönük çalışmaları tartışılırken, ilçeye ait araçların Zonguldak Çaycuma’ya gönderilmesi,
  7) Belediye ihalelerinin büyük bir kısmını alan şirket olan YEPA’nın incelenmesi,
  8) lçedeki eğitimin durumu ve gençlerin yerel yönetimlerden beklentileri, bu alanda ilçede bulunan gençlerin yaşamı...
  Yukarıda belirtilen konular çerçevesinde oluşturulan çalışma grupları, çalışmalarına devam ederken bir taraftan da mahalle muhtarları ve site yöneticilerine dönük bir anket çalışması devam etmekte.
  Sizler de 29 Mayıs’ta çıkacak ek çalışmalarına görüş ve önerilerinizle katkı sunabilirsiniz, gazetemiz telefonlarından ve [email protected] adresinden bizlerle irtibat kurabilirsiniz.
  * İnşaat Mühendisi
  Umut Deveci*
  www.evrensel.net