TTB görüşlerini bakanlığa iletecek

Türk Tabipleri Birliği (TTB), tam gün çalışmaya ilişkin yasa tasarı taslağıyla ilgili görüşlerini 20 Mayıs’ta Sağlık Bakanlığı’na bildirecek.


Türk Tabipleri Birliği (TTB), tam gün çalışmaya ilişkin yasa tasarı taslağıyla ilgili görüşlerini 20 Mayıs’ta Sağlık Bakanlığı’na bildirecek. TTB Başkanı Gençay Gürsoy, taslağın hızla çıkarılmaya çalışıldığını ve görüş talebinin ise adet yerini bulsun mantığıyla yapıldığını dile getirdi.
TTB Başkanı Gürsoy, yaptığı açıklamada, “Tam Gün Yasa Taslağı”na ilişkin meslek örgütlerinden görüş alınmasının göstermelik olduğunu ifade ederek, “Sağlık Bakanlığı, TTB’den 2 Mayıs Cuma günü öğleden sonra gönderdiği taslak hakkında görüşlerini 9 Mayıs Cuma gününe kadar iletmesini istedi. TTB ise kurumsal bir görüşün 20 Mayıs günü kendilerine iletilebileceği, böylesi önemli bir konuda bu sürenin hekim örgütüne tanınması gerektiğini ifade etmiştir” dedi. Tabipler Birliği’nin, söz konusu tasarı taslağını 2 Mayıs günü Tabip Odaları, Uzmanlık Dernekleri ve Tıp Fakültelerine göndererek görüş ve önerilerini istediğini bildiren TTB Başkanı Gürsoy, “Bakanlığa görüşlerimizi 20’sinde ileteceğimizi söyledik. Beklerler mi bilmiyoruz. Belki de 20 Mayıs’a kadar kanunu çıkarmış bile olabilirler” diye konuştu.
Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı “Tam Gün”ü sağlıkta dönüşümün bir parçası olarak gördüklerini de söyleyen Gürsoy, “Her zaman dediğimiz gibi bu “Tam Gün” bizim anladığımız ve anlattığımız “Tam Gün” değil” dedi. Gürsoy, TTB’nin “Tam Gün” e ilişkin görüşlerini ise şöyle sıraladı:
“lTaslak, insanlarımızın bir hak olarak nitelikli sağlık hizmeti almasını sağlama amacına dönük değil.
*Kamu sağlık kuruluşlarının sağlık hizmeti satan işletmeye dönüştürülüp, çalışanlara, işletmeden işletmeye, aydan aya ve işletme yöneticisinden diğer işletme yöneticisine değişecek belirsiz bir parayı ücret olarak ödeme önerisi kabul edilemez.
*Hekimlere insanca yaşabilecekleri ve emeklerinin karşılığı olan ücretin genel bütçeden, emeklilik ve diğer sosyal haklarına yansıyacak biçimde düzenlenmesi gerekmektedir.
*Hekimin emeği üzerinde tasarrufta bulunma hakkı sadece ve sadece nitelikli sağlık hizmeti verilmesi ölçütü ile sınırlıdır. Bunun dışında taslakta işverenlerin isteğine ve türüne göre hekimin şu ya da bu özel kuruluşta çalışmasına sınır getirilmesi ve bağımsız çalışma koşullarının ortadan kaldırılmasıdır.
*Diğer ülkelerden getirilecek yabancı hekimlere dil bilme koşulu bile aramadan çalışma izni veren maddeyle birlikte taslaktaki diğer düzenlemelerle hekimlerin alacağı ücretler daha da aşağıya çekilmektedir.” (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net