‘Skandal mı patlaması gerek?’

İTO Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen’de konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.


İTO Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen’de konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. “Sağlık sisteminin içine düştüğü çıkmazların ne kadar ciddi olduğunu görmemiz için yeni bir ‘skandal’ patlamasını beklememiz mi gerekiyor?” diyen Demirdizen, geçtiğimiz hafta bir kaç gün arayla 8 ve 14 aylık iki bebeğin sıcak su yanığı nedeniyle yaşadıklarının, Sağlık Bakanı’nın her zaman yaptığı gibi suçu sağlık çalışanlarının üzerine atarak geçiştirilemeyeceğini söyledi.
Bebeklerin başına gelenlerin ülkemizin sağlık alanında kangren haline dönüşmüş iki sorunu bir kez daha gündeme taşıdığını vurgulayan Demirdizen, “Bunlardan birincisi kamu sağlık hizmetinin çökertilmesi ve hizmet sunumunun piyasalaştırılmasıdır. İkincisi ise özel sağlık kuruluşlarının aşırı teşviki ve kâr alanlarında yoğunlaşan teknoloji ve tedavi ağırlıklı hizmet sunumu gereği, görece yüksek ücret ile kamu sağlık personelinin özel sektöre hızlı transferidir” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net