Patronlara kıyak

TBMM’de kabul edilen ve “İstihdam Paketi” olarak adlandırılan Kanun Tasarısı sonucu, emekçilerin birikimlerinden oluşan İşsizlik Sigortası Fonu patronlara kaynak olarak aktarılacak.


TBMM’de kabul edilen ve “İstihdam Paketi” olarak adlandırılan Kanun Tasarısı sonucu, emekçilerin birikimlerinden oluşan İşsizlik Sigortası Fonu patronlara kaynak olarak aktarılacak.
Patronların ödemesi gereken sigorta primlerinin bir kısmı söz konusu fondan, bir kısmıysa Hazine tarafından karşılanacak. Kabul edilen yasayla İşsizlik Sigortası Fonu’ndan, GAP’a da kaynak aktarılacak.
Sosyal Güvenlik yasasından sonra AKP’nin emekçilere yönelik ikinci büyük saldırı paketi olarak yasalaşan istihdam paketi, büyük ölçüde Dünya Bankası’nın “Yatırım ortamının iyileştirilmesi” çalışmaları kapsamında hazırlandı. Yasada yer alan düzenlemeler uluslararası tekelci sermayenin talepleriyle birebir örtüşüyor. Raporun “Politika Önerileri” bölümünde yer alan istihdamla ilgili bazı konular şunlardı:
* İstihdamla ilgili yüklerin azaltılması;
* Yeni kıdem tazminatı kurallarının belirlenmesi ve kıdem tazminatı fonunun kurulması;
* İş Kanununa esnek sözleşme seçeneklerinin eklenmesi;
* İşsizlik sigortasının ve aktif istihdam politikalarının güçlendirilmesi;
* Bireysel ve toplu iş anlaşmazlıklarının çözümü için özel tahkimin uygulanması. AKP hükümetinin kıdem tazminatlarını ortadan kaldıracak düzenlemeyi yasaya yönelik tepkileri azaltmak için İstihdam Paketi’nin içine almadığı, ayrı bir düzenlemeyle çıkarmak için bir süre ertelediği biliniyor.
AKP Hükümeti her vesile ile patron yanlısı olduğunu gösteriyor. Getirilen yasa birçok açıdan patronlara kolaylık sağlıyor. Bunlardan biri son yıllarda artan genç işsizlere çözüm olarak görülen 18–29 yaş arasındaki genç işçilerin SSK primleri, 5 yıl boyunca yine işçilerden kesilen paralarla biriken İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması. Yani bir taşla iki kuş..
AKP bu yasayla patronların üzerindeki yükün hafifleyeceğini ve böylece yatırımların artacağını, yeni işçi alımlarının olacağını iddia ediyor. Ama yaşam her defasında AKP ‘yi yalancı çıkarıyor. Yasa kamuoyunda fazla tartışılmadığı için birçok işçi ne olduğunu bilmiyor veya ilgilendirmediğini düşünüyor. (İzmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net