Fotoğraf: Evrensel

KENTTEN GELEN

 • KESK İzmir Şubeler Platformu olarak, 5 Temmuz 2008 ‘de “Zamlara, Yoksulluğa ve Sefalete Karşı İzmir Mitingi” kararı aldık. Mitingi İzmir’ deki demokrasi güçleri ile birlikte yapacağız.


  KESK İzmir Şubeler Platformu olarak, 5 Temmuz 2008 ‘de “Zamlara, Yoksulluğa ve Sefalete Karşı İzmir Mitingi” kararı aldık. Mitingi İzmir’ deki demokrasi güçleri ile birlikte yapacağız.
  Mitinge en geniş emekçi ve halk kesimlerini katmak ve sorunlarını sahiplenmelerini sağlayabilmek için, İzmir’deki emek örgütleri ve demokratik kurumlar ile bir dizi toplantılar gerçekleştirdik. Görüştüğümüz sendika, siyasi parti, dernek ve diğer kurumlar tabanları ile beraber mitinge katılacaklarını ve miting öncesi semt ve alan çalışmalarına destek vereceklerini açıkladılar.
  Başta ekmek olmak üzere, doğal gaza, petrol ürünlerine, elektriğe ve diğer mal ve hizmetlere yapılan zamlar IMF politikalarının sonucudur. Yıllardır emekçileri ve onların haklarını yok sayan zihniyet, halka yoksulluğu, sefaleti ve zamları dayatırken; diğer yandan emperyalist sömürü ağı gittikçe ülkemizin kaynaklarının neredeyse tamamına yakınını kendilerine akmasını sağlamaktadır. Emperyalistlerin ve yerli işbirlikçilerinin sermayeleri sürekli büyürken, emekçilerdeki işsizlik, yoksullaşma ve açlık gittikçe derinleşmektedir.
  Küresel sermaye 1990’dan bu yana tamamen yalan ve emekçileri aldatmaya yönelik politikalarla bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de emek örgütlerini dağıtmakta, parçalamakta, kendine yandaş sendikalar yaratarak anayasada bulunan sosyal devlet ilkesini ve demokratik haklarımızı birer birer elimizden almaktadır.
  Bütün bu saldırıları göğüslemek, hak ve hürriyetlerimizi genişletebilmek için bizlere düşen görev, politikalarımızı sadece AKP ya da hükümetler karşıtlığı üzerinden değil, siyasal düzeni hedefine koyan bir anlayışla en geniş halk kesimleri ile buluşturmaktır. Çünkü zamların, yoksulluğun, sefaletin sorumlusu siyasal iktidarlardan çok, siyasi sistemin kendisidir.
  *Eğitim Sen 4 No’lu Şube Başkanı
  Cevat Düzci*
  www.evrensel.net