AOÇ yağmalanmayacak

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ)’nin imara açılmasına olanak tanıyacak kanuna karşı açılan dava kazanıldı.


Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ)’nin imara açılmasına olanak tanıyacak kanuna karşı açılan dava kazanıldı. Dava sonucunu değerlendiren meslek örgütleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin AOǒyi yağmalamaktan vazgeçerek tarımsal kapasitesini büyütmesini istediler.
TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Nimet Özgönül, Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Ayşegül Oruçkaptan ve Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Gökhan Günaydın yaptıkları ortak yazılı açıklamada, 5524 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 5 Temmuz 2006’da yürürlüğe girdiğini belirttiler. Açıklamada, kanunun Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne verdiği yetkiyle, 12 Ocak 2007’de Belediye Meclisi’nin AOÇ Koruma Amaçlı İmar Planını onaylayarak yürürlüğe koymasından sonra meslek örgütlerinin Ankara 13. İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma davası açtığı ifade edildi. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği aktarılan açıklamada, mahkemenin, AOǒnin 1. derece doğal ve tarihi SİT alanı olduğu ve tarımsal faaliyetleri kısıtlayacak planlama yapılamayacağına hükmettiğine dikkat çekildi.
Mahkemenin, “Çiftlik alanının niteliklerine ve amacına aykırı bir biçimde özel proje alanı tanımlanamaz” hükmüne yer verilen meslek örgütlerinin açıklamasında, AOǒde sürdürülen her türlü fiziki ve inşai müdahaleyi durdurması ve tedbir alması da istendi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net