IMF ‘verem’etti

Araştırmalara göre, Doğu Avrupa ve eski SSCB ülkelerinde IMF’den alınan borçlar, bu ülkelerdeki verem hastalığının görülme sıklığını ve yol açtığı ölümlerin artmasına neden oldu.


Araştırmalara göre, Doğu Avrupa ve eski SSCB ülkelerinde IMF’den alınan borçlar, bu ülkelerdeki verem hastalığının görülme sıklığını ve yol açtığı ölümlerin artmasına neden oldu.
Sağlık Araştırmaları Sitesi Plos Medicine adlı tıp dergisinin yayınladığı bir araştırmaya yer verdi. Bu araştırmada Doğu Avrupa ve eski SSCB ülkelerinde IMF’den alınan borçların, bu ülkelerdeki verem yani tüberküloz hastalığının görülme sıklığının ve yol açtığı ölümlerin artmasına neden olduğu sonucuna ulaşıldı. Bu etkinin söz konusu ülkelerdeki diğer politik, sosyo-ekonomik, demografik ve sağlıkla ilgili faktörlerden bağımsız olarak ortaya çıktığı belirtildi.
Araştırmada analiz amacıyla 23 Doğu Avrupa ve eski SSCB ülkesinin verileri kullanıldı.
Sonucu etkileyebilecek değişik faktörlerin etkisinin kontrol altına alındığı analiz sonucuna göre ülkelerin IMF ile borç ilişkisi içinde olma durumunun, yeni ortaya çıkan verem hastası sıklığında yüzde 13.9, toplam verem hastası sıklığında yüzde 13.2 ve veremden ölüm sıklığında ise yüzde 16.6’lık artışa neden olduğu sonucuna ulaşıldı.
Araştırmanın sonuçlarına göre IMF ile borç ilişkisi içinde geçen her bir ek yıl için verem hastalığının ölüm sıklığı yüzde 4.1 artarken; IMF’den alınan borç miktarındaki yüzde 1’lik artışın ise verem hastalığından ölüm sıklığını yüzde 0.9 oranında arttırdığı sonucuna ulaşıldı.
İlişkiler kesildi verem azaldı
IMF ile borç ilişkisini sürdüren ülkelerin aksine, ülkelerin bu ilişkinden çıkmış olma durumunun ise verem hastalığına bağlı ölüm sıklığının yüzde 30.7 oranında azalmasına neden olduğu belirtildi.
IMF programlarının Doğu Avrupa ve eski SSCB ülkelerinde verem hastalığı üzerindeki olumsuz etkisinin hükümet harcamaları üzerindeki kısıntılar, verem savaş programlarının kapsayıcılığındaki azalma ve kişi başına düşen hekim sayısındaki azalmanın yol açtığının tahmin edildiği ifade edildi. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net