Fotoğraf: Evrensel

BAŞYAZI

 • Önceki gece Güngören’de halkı hedefleyerek patlatılan bombalar, açıktır ki Türkiye’nin siyasal gündemine de atılmıştır


  Önceki gece Güngören’de halkı hedefleyerek patlatılan bombalar, açıktır ki Türkiye’nin siyasal gündemine de atılmıştır. Bombaların patlamasının Ergenekon davası iddianamesinin hemen sonrasında gerçekleşmesi ve AKP’nin kapatılması davasının son oturumlarının başlamasının arifesine gelmesi bakımından bu böyledir.
  Bombaların patlamasından daha bir saat sonra, Ankara’dan emniyet merkezli yapılan “bombaların PKK tarafından atıldığı” açıklamasıyla, basın aracılığı ile PKK’nin lanetlenmeye başlaması elbette ki, herkesin üstünde bir kez daha durup düşünmesini gerektirecek kadar manidardır. Çünkü patlamaların üstünden 12 saat geçmeden PKK’den ve Kongra-Gel’den yapılan “Biz yapmadık, yapanları da şiddetle kınıyoruz” açıklamalarıyla emniyet ve basın merkezli propaganda boşa çıkarılmıştır.
  Ancak, özellikle de basın için böyle kolay hedefler seçme; milliyetçi ve şovence yaklaşımların, sadece ortalığı karıştırmak ve bulanık suda balık avlamak isteyenlerin işine geldiği bir kez daha görülmüştür.
  Elbette ki, günümüz dünyasında bir yere bomba atmak isteyen kişi ya da organizasyonlar böyle bir şeyi yapabilirler. Ama burada önemli olan, halkın üstüne bomba atıp, silah sıkıp, onu sindirerek politika yapanların amaçlarını elde edip edemedikleridir. Bugün Türkiye’yi yönetenlerin (hükümetin ve sanki ona karşıymış gibi görünen statükocu güçlerin), halkı kitlesel olarak hedef haline getirerek amacına varmak isteyen güçleri en azından heveslendirdiği, politikalarını onlar için kullanılır hale getirdikleri bir gerçektir. Güngören’de patlatılan bombaları kim, hangi somut amaç için patlatmıştır, henüz belli değildir. Ama şu açıkça görülmektedir ki; Türkiye geleceğini kıskaca alan bu iki odak, ülkeyi, bulanık suda balık avlamayı politik tutum edinmiş iç ve dış güç odaklarının hedefi haline getirmektedir. Türkiye ve onun halkı ancak bu güç odaklarından kurtulduğu; demokratik ve bağımsız bir ülke olduğu ölçüde, halkın üstünde terör estirerek, onu sindirerek amacına varmak isteyenler için caydırıcı, onların kolay hedefi olmayan bir ülke olacaktır.
  Güngörenlilere, Türkiye’nin her milliyetten halkına geçmiş olsun diyor, ölenlerin ailelerine ve yakınlarına da başsağlığı diliyoruz.
  Bu melun bombaların faillerinin ve arkalarındaki güçlerin bir an önce açığa çıkarılmasını istiyoruz.
  www.evrensel.net