Vılayet olarak guyu dıbınde kalduk -1

 • Ocakda çaluşukan, guyu dibinde gafesi beklemeniy ne demek olduğnu ancak ternen garuşuk kömür tozunuy donunuy içinde galamak bağlayan bilir


  Ocakda çaluşukan, guyu dibinde gafesi beklemeniy ne demek olduğnu ancak ternen garuşuk kömür tozunuy donunuy içinde galamak bağlayan bilir. Sinyalcü “zır zır” vira işaretinü vermedükden kellü, bekle bubam bekle, gafes kapısı açılacak da, halatla biri aşağa biri yukaru dolanu dolanuvercek. Nerdeee...! Bazen gafesde malzeme takılugalu, bazen bakım aksa, bazen de önemli bi müdür veyahutda devlet erkanundan bi zat işletmeye teşrif edip göya edrafı denetliyadur. Boynuy bükük, kazmanuy kürenüy sapuna yapuşup öğlece beklesüy. Hal böğleyken, gotüy yiyasa varagelleden yukaru vurasuy yola. Gan ter içinde, gün ışıvını görecem diye bi fasıl ta diniy imanıy gevre. Ola ki mesayi saatini aşan bi durum va, mesele bölgeye gadar intigal etmiş ve de sandukacula uyumayala ya duymuşla; bi varyata yapup, ütülü pontullaruynan madenciniy arasuna garuşup, icazetlerünü gösdererek “biz varuz!” delle. İlahi güçlerüynen gafesü “vira” etdürüp, aşağdaki cümle işcinüy yukaruya havale olmasuna dirayet gösderüle.
  Çıkan bazar guyu dibinde galdum! “La emeklü adamsuy, guyu dibinde ne işiy va?” diyenle olabülü. Doğru, haklusuyuz emme; çıkan bazar goca vilayet guyu dibinde galdu, habarıyız yok mu? Ağnaduverem de diğney:
  Bi gün evvelsünden mehdar marşuynan çarşuya varduydum. Emme ayak aksatmadan! Tabi merak etdüydüm “ne oluya ne gidiya” diye. Ohoo... Viyana gapularundan ricat eden mehdarlar gelüp hükümet gapusuna dayanmuşla. Pos bıyuklu, boyundan böyük şapgalu adamla “dankdu dunkdu, şankdu şunkdu” harb meşklerü çaluyala. Üfecük uşaklaruy sesü de “ceddün dedey... ganımuz... ölürüz.. “ falan gibi aralara garışıya. Evvela, “Gürcisdan - Rusya savaşu çıkdu, açukdan taraf olduk herhalde!” deyne düşündüm, soğna çabucak aydum. Meyer, Meclis Başganluğu nezninde bi bisüklet yaruşu vağmuş. Meclis Başganu da Angara’dan başlatduvu yaruşu, bazar günü Zonguldak’da nihayetlendirecekmüş. “Mehdar marşunuy bisükletnen ne alakasu va?” deyne düşündüm. Öğle ya! Hadi yürüken iki ilerü bi gerü oluya, pekala; “bisükletnen nasul olcak?” De mi? “Bisüklet” dedüvüy “şeytan arabasu”, pedalu gerü bassay, zencürü boşanu valla!
  Gelelüm guyu dibine! Ertesü gün oldu, yani bazar. Bi davetüm va, Çaycumasuna geçcem. Guyu dibinden yani vilayetden çıkcam. Tren uygun düşmedü, vesait olarak dolmuşa bindüm. Saat, 11.30’a on va, yola goyulcaz, trafük “bisükletlüle geliya” dedü, yol veğmez! Bekle bubam bekle...
  Devam edecek...
  [email protected]
  www.evrensel.net