Şanslı hastalar da var!

Milletvekilleri, halkın sağlığa harcadığı paranın en az on katını harcıyor. Üstelik tek kuruş ödemeden


Halk, Meksika ortalamasının altında sağlık hizmeti alırken Milletvekilleri ve Meclis çalışanları hatta yakınları ayrıcalıklı bir konuma sahip.
Türkiye, birçok kalemde olduğu gibi sağlık harcamalarında da az gelişmiş ülkeler kategorisinde seyrediyor. Ancak bu, Türkiye’de yaşayan herkesin aynı sorunu yaşadığı anlamına gelmiyor. Sağlık hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak yararlananlar da var. Bu ayrıcalıklı kesimin en çok bilinenleri milletvekilleri.
Milletvekilleri, Meclis çalışanları ve dolaylı olarak (Milli Saraylar ve müzeler) bu çatı altında bulunanlar ile onların birinci dereceden yakınları için harcanan bütçe Türkiye ortalamasının çok üstünde.
1 Ekim 2007-31 Temmuz 2008 tarihleri arasında, eski ve yeni milletvekilleri ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavi ve ilaç giderleri için 31 milyon 669 bin 820 YTL harcandı. Yani bir kişi için ortalama 2 bin 546 YTL. (yaklaşık 2 bin 157 dolar)
Avantajlar sunuluyor
Harcamaların Türkiye ortalamasından yüksek olmasının nedeni ise bu topluluğa sunulan avantajlar. Çünkü milletvekili ve TBMM personeli ile yakınları, devlet hastanelerinin yanı sıra anlaşmalı oldukları özel sağlık kuruluşlarında sınırsız tedavi imkanına sahip. Üstelik bu tedavilerin ardından sıradan bir devlet memuru gibi katkı payı ödemek zorunda da değil. Hatta tedavi için yurt dışı tercih edildiğinde dünyanın neresinde olursa olsun tedavi masrafları yine eksiksiz olarak TBMM tarafından ödeniyor.
Bu ‘şanslı topluluk’ kişi başı 2000 doları aşan sağlık hizmeti gideri ile Türkiye ortalamasını 10’a katlıyor. OECD raporlarına göre, Türkiye’de kişi başına yıllık 232 dolar sağlık harcaması düşüyor. Yani sıradan bir Türk vatandaşı kendisine düşen sağlık harcamasıyla Meksika’dan sonra ikinci sırada yer alırken TBMM güvencesi altındakiler Avrupa standartlarında hizmet alıyorlar. (HABER MERKEZİ)
www.evrensel.net