Eskişehir’de barış buluşması

Eskişehir Barış Meclisi tarafından düzenlenen ve iki gün süren “Barış Etkinlikleri” önceki gün başladı.


Eskişehir Barış Meclisi tarafından düzenlenen ve iki gün süren “Barış Etkinlikleri” önceki gün başladı. KESK Eğitim Salonu’nda gerçekleştirilen “İç Savaşlar” konulu panelde konuşan Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Elemanı Cem Özatalay, 1984’ten bu yana Türkiye’de de bir savaş yaşandığını belirterek, “DTP’ye açılmış olan kapatma davasının ‘kapatma’ kararıyla sonuçlanmasının hem bölgede süren savaşın kapsamının genişlemesine, hem de metropollerde ve batı ülkelerinde halklar arasındaki gerilimi tetikleyerek iç savaş ihtimalini güçlendireceğinin görülmesi gerekiyor” dedi.
Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) Genel Sekreteri Tevfik Taş, emperyalizm çağında, emperyalistlerin saldırganlığının “iyilik” olarak sunulduğunu belirterek, “Amerika’nın Irak’a yaptığı ‘iyilik’, Kafkaslara yapacakları ‘iyilikler’, başka halklar üzerinde gerçekleştirecekleri ‘iyilikler’ var ve onlar bütün buralara ‘iyilik’ için gidiyor! Tüm bu ‘iyilikler’ emperyalizmin ve sömürüsünün temel sigortasıdır” diye konuştu. Taş, ülkelerin bölünmesi, halkların bölünmesi, sınıfların bölünmesinin, herkesin bildiği gibi; lâiklik ve anti lâiklik, sağcılık ve solculuk, Türklükle Kürtlük, Müslümanlık ya da Hıristiyanlık, Alevilik ve Sünnilik gibi bölünmeler olarak karşımıza çıktığını belirterek, emperyalizmin de bunu kullandığını belirtti. TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Derya Özkar da, şiddet ve baskı politikalarında ısrar edenlerin çok kimlikli, çok kültürlü bir toplumsal modeli dışlayarak, barışı kalıcı hale getirmekten kaçındıklarını ve barışın önünde en önemli engel olduğunu savundu. Eskişehir Barış Meclisi Dönem Sözcüsü Yeşim Ergül ise, herkes için demokrasinin, insan haklarının, özgürlüklerin ve sosyal adaletin tesisi; sosyal, etnik, ekonomik ve kültürel her türlü ayrımcılığa karşı çaba gösterilmesini istedi. (Eskişehir/EVRENSEL)
www.evrensel.net