Fotoğraf: AA

Metalde sektöründe uyuşmazlık büyüyor

Birleşik Metal-İş ile MESS arasında yürütülen 2008-2010 grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin üçüncü turunda sadece 4 madde üzerinde anlaşma sağlandı.


Birleşik Metal-İş ile MESS arasında yürütülen 2008-2010 grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin üçüncü turunda sadece 4 madde üzerinde anlaşma sağlandı.
Görüşmede toplam 12 madde ele alınırken çalışma düzeniyle ilgili maddelerin görüşmeleri ertelendi. Görüşmelerin 4. oturumu ise Salı günü yapılacak.
Görüşmelerde sendika duyuru tahtası, şikayet kademeleri, uyuşmazlıkları çözüm kurulu ve özel hakem kurulu ve çalışma usulüyle ilgili maddelerde anlaşma sağlandı.
8 madde ertelendi
Ertelenen maddelerin başında sendikal izinler geldi. Birleşik Metal-İş, “Sendikal eğitim izinlerinin tüm işyerleri için 10 gün artırılması ve izinlerin kullandırılmaması sonucuna varabilen işverenle mutabakat şartının sözleşmeden çıkarılmasını” isterken buna karşılık MESS sözleşmedeki haliyle kabul edilmesini talep etti.
Anlaşma sağlanamayan bir madde ise çalışma süreleriyle ilgili olan 26. madde. Birleşik Metal-İş, çalışma sürelerinin haftanın çalışılan sürelerine eşit olarak dağıtılarak, denkleştirme uygulamasına karşı bir teklif getirdi. MESS ise bu teklifi kabul etmeyerek esnek çalışma konusunda üyelerinden baskı olduğunu ifade etti.
İşçilerin ara dinlenmeleriyle ilgili olarak Birleşik Metal-İş, “tüm işyerlerinde uygulanmayan ve hak eşitsizliği yaratan 15'er dakikalık çalışma süresinden sayılan dinlenme molalarının tüm işyerlerine yaygınlaştırılmasını” isterken MESS mevcut durumun devamını isteyerek bu maddenin de anlaşmazlıkla sonuçlanmasına neden oldu.
Fazla çalışma süreleriyle ilgili olarak ise Birleşik Metal-İş, “denkleştirme uygulamasıyla ortadan kaldırılabilecek olan fazla çalışma ücretlerinin korunması açısından çalışma süreleri maddesinde yaptığı teklifle de uyumlu olarak, haftalık değil, günlük çalışma sürelerinin fazla çalışma sürelerinin belirlenmesinde esas alınmasını” isterken, MESS ise yasa hükümlerinin geçerli olması konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi.
Görüşmede sendika aidatı, disiplin kurulu, vardiya çalışmaları ve çalışılmış sayılan süreler konularında da anlaşma sağlanamadı.
Ayrıca yetki belgesi yeni gelen Birleşik Metal-İş İzmir Şubesine bağlı Şenkaya Döküm işyerinin de grup toplu iş sözleşmesi kapsamına alınması konusunda anlaşıldı. (İstanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net