Fotoğraf: AA

Krize karşı ortak mücadele

Emek Partisi İzmir İl Örgütü, 5. Olağan Kongresi öncesinde işçilere ve emekçilere yönelik saldırıları ve krize karşı mücadeleyi tartışmak amacıyla İzmir’deki sendikacılar ve işyeri temsilcileriyle Konak Belediyesi Kültür Merkezi’nde ortak bir toplantı düzenledi.


Emek Partisi İzmir İl Örgütü, 5. Olağan Kongresi öncesinde işçilere ve emekçilere yönelik saldırıları ve krize karşı mücadeleyi tartışmak amacıyla İzmir’deki sendikacılar ve işyeri temsilcileriyle Konak Belediyesi Kültür Merkezi’nde ortak bir toplantı düzenledi.
Toplantıya BES, Eğitim Sen, Tüm Bel-Sen ve Genel-İş yöneticileriyle taşeron işçiler de katıldı. Toplantıda söz alan Tek Gıda-İş eski Şube Başkanı Zaman Suyer, emeğin sağının solunun olmadığını, emeğin sömürüsünün olduğunu ve bu nedenle de sendika ayrımı yapılmaması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca Suyer, “İşçi sınıfı partisi işçileri kendi örgütleri içinde eğitmeli ve aydınlatmalıdır ki işçiler burjuvaziyle göğüs göğüse çarpışabilsin” dedi. Söz alan Belediye-İş 2 No’lu Eski Şube Başkanı Süleyman Karakaya bürokratik sendikacılığın işçi sınıfına zarar verdiğini belirterek sendikal ayrımın ortadan kaldırılması gerektiğini ve aynı zamanda işçiler arası ücret ve statü farklılıklarının kaldırılması için de mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Genel-iş 4 No’lu Şube Başkanı Erkan Karaca ise tüm iş kollarında taşeronlaşmanın giderek arttığını ve bu nedenle taşeronlaşmaya karşı mücadelenin arttırılması gerektiğini belirterek mücadelenin de ancak böyle büyüyeceğini dile getirdi. Karaca ayrıca metal işçileriyle ve Yörsan işçileriyle dayanışmanın artırılmasının mücadeleyi büyüteceğini ve kazanımları arttıracağını söyledi.
‘Taşeronculara oy vermeyelim’
BES İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Güven daha önce gerçekleştirilen çeşitli eylem ve platformlardan birliğin nasıl oluşturulabileceğini gördüklerini belirtirken krize karşı ortak bir mücadele platformu oluşturarak demokratik birliğin geliştirilebileceğini dile getirdi. Buca Belediyesi iş yeri temsilcisi Ali Hıdır Aktaş işçilerin sadece sendika yöneticilerini eleştirmemesi gerektiğini aynı zamanda tabanda birlik için çalışmalar yapılması gerektiğini dile getirdi. Aktaş, belediye işçilerinin yerel seçimlerde adaylara ve partilere özelleştirmeden ve taşeronlaştırmadan yana olup olmadıklarını sormaları gerektiğini belirterek, işçilerin özelleştirmeden ve taşeronlaşmadan yana olanlara oy vermemeleri gerektiğini söyledi.
Toplantıda söz alanlardan BES İzmir Şube Başkanı Ramis Sağlam, krize karşı derhal bir platform oluşturulması gerektiğini ifade ederek, KESK dönem sözcüsü olarak tüm emek örgütlerine ortak mücadele çağrısı yaptı.
Toplantı sonunda EMEP GYK üyesi Gürsoy Turan tüm işçi ve emekçileri, ortak bir mücadele yaratmak için Emek Partisi İzmir İl Örgütü’nün 25 Ekim’de Hakemler Lokali’nde yapacağı 5. Olağan Kongresine çağırdı. (İzmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net