HUKUK KÖŞESİ

 • SORU: Bir apartmanda eski ve yıpranmış bir su deposu yerine yeni ve daha büyük bir depo yaptırmak için karar yeter sayısı ve oranı nedir?


  SORU: Bir apartmanda eski ve yıpranmış bir su deposu yerine yeni ve daha büyük bir depo yaptırmak için karar yeter sayısı ve oranı nedir? Sadece toplantıya katılanların arsa ve sayı bakımından çoğunluğu mu lazımdır, yoksa tüm maliklerin sayı ve arsa payı bakımından çoğunluğu mu? Teşekkürler!.. (Ahmet Bora)
  CEVAP: Kat mülkiyetinin kurulduğu yerlerde, kat malikleri, kendi bağımsız bölümleri üzerinde, Medeni Kanun’un maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. Temeller ve ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, kapıcı daire veya odaları, genel kömürlük ve ortak garajlar, kalorifer daireleri, yapının genel su depoları, sığınaklar gibi ortak yerler üzerinde kat malikleri arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olmaktadırlar.
  Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlü kılınmışlardır.
  Apartmanınızda bulunan ortak yerlerden olan su deposunun yenilenmesi için kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlası ile toplanması ve oy çokluğu ile karar vermesi gerekmektedir. Ancak, eğer yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılamaz ise söz konusu karar, en geç bir hafta içerisinde yapılacak ikinci toplantıya katılanların oy çoğunluğuyla verilir. İkinci toplantıda yeter sayı aranmamaktadır.
  Avukat Devrim Avcı
  www.evrensel.net