Fotoğraf: AA

Bakanlıklar 2-B’de anlaştı

Çevre ve Orman Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmada 2-B sorununun çözümü için Anayasa değişikliğine gidilmesi gerektiği konusunda görüş birliği sağlandı


Çevre ve Orman Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmada 2-B sorununun çözümü için Anayasa değişikliğine gidilmesi gerektiği konusunda görüş birliği sağlandı. Orman vasfını yitirmiş arazilerin satışı için 5 farklı formül tespit edildi.
Kent merkezlerinde kalan 2-B arazileri üzerinde TOKİ ve belediyelerce kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirilecek. Buralarda eğitimden, sağlığa, spor tesislerinden kültürel etkinliklere kadar her türlü ihtiyaca cevap verecek modern mini kentler oluşturulacak. Bu araziler üzerinde oturanlar da, hissesi oranında, gerekirse bir bedel de ödeyerek, kentsel dönüşüm projelerinde inşa edilecek konutlarda hak sahibi olacak.
Üzerinde sanayi tesisi bulunanlar, tesis sahiplerine satılacak. Tarım yapılanlar, tarımsal araziye dönüştürülecek. Ormana uygun olanlar ağaçlandırılacak, kamunun kullanımında olanlar da bu şekilde tescil edilecek.
Yerleşim yerleri oldu
Türkiye’de 473 bin hektarlık bir alanı kaplayan 2-B’lerin en yoğun olduğu iller Antalya, Mersin ve Balıkesir. Antalya’da orman vasfını kaybetmiş araziler 45 bin 548 hektarlık bir alana yayılıyor. Antalya’yı 39 bin 287 hektar ile Mersin, 34 bin 887 hektar ile de Balıkesir izliyor.
Orman vasfını yitirmiş arazilerin 22 bin 233 hektarının üzerinde, büyük ilçeler dahil, çok sayıda yerleşim yeri var. Değerlendirme sırasında alınan bedellerin bir bölümü de, orman köylüsünün kalkındırılmasında kullanılacak.
2-B nedir?
2-B, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 2. Maddesi B Bendi için kullanılan kısaltmanın ismi. Orman vasfını yitirmiş, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen araziler 2B olarak tanımlanıyor. (HABER MERKEZİ)
www.evrensel.net