Bu nasıl teklif!

Hastanelerin birleştirilmesine karşı çıkan ATO’ya, İl Sağlık Müdürlüğü davayı geri çek baskısı yapıyor


Etlik İhtisas Hastanesi’nin Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birleştirilmesine karşı yürütmeyi durdurma ve iptal talebiyle dava açan Ankara Tabip Odası’na (ATO) İl Sağlık Müdürlüğü’nden ilginç bir yazı geldi. ‘Çok acele’ ibaresiyle gönderilen yazıda ATO’nun davadan feragat etmesi ‘rica’ edildi.
ATO hem Etlik İhtisas Hastanesi’nde görevli üyelerinin hastane birleştirmelerinin verimi düşürdüğü ve pratisyen hekimlerin konumunu belirsiz hale getirdiği yönündeki şikayetlerini, hem de bir hizmet hastanesinin bir gecede eğitim hastanesine dönüştürülmesinin tıp eğitimi için doğuracağı sıkıntıları dikkate alarak kararın iptali istemiyle 1 Ağustos 2008 tarihinde 15. İdare Mahkemesi’ne dava açmıştı.
Dava İl Sağlık Müdürlüğü’nü üzmüş
Ankara Tabip Odası’na ‘Çok acele’ ibaresiyle gelen yazı ‘AKP baskısı’ şüphelerini iyice artırdı. İl Sağlık Müdürü Mustafa Aksoy’un imzasıyla 19 Kasım 2008 tarihinde gönderilen yazıda, ATO’nun hastane birleştirmeleriyle ilgili açtığı idari davanın üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, birleşme sonrası her iki hastanenin de hizmet kalitesi ve verimliliğinin arttığı savunuldu. Yazıda, hastane birleştirmesine karşılık açılan davadan vazgeçilmesi ‘rica’ edildi.
ATO: Bir çeşit baskı
Konuyla ilgili görüştüğümüz ATO Başkanı Prof. Dr. Gülriz Ersöz, dava açmalarının üzerinden aylar geçtikten sonra ellerine ulaştırılan birleştirme gerekçelerini Etlik İhtisas Hastanesi’nde çalışan üyeleriyle değerlendirdiklerini belirtti. Gerekçede belirtilenin aksine hekimlerin verimlerinin düştüğünü anlattıklarını aktaran Ersöz, davadan vazgeçmeyeceklerini söyledi.
İl Sağlık Müdürlüğü’nün gönderdiği yazıya tepki gösteren Ersöz, “Üzerinden bu kadar zaman geçtikten sonra, üstelik daha öncesinde bir sendikanın davasını geri çekme kararı da tartışılıyorken, bu şekilde bir yazının gelmesini bir çeşit baskı olarak görmek lazım” diye konuştu.
Kamu hastane birliklerinin provası mı?
İl Sağlık Müdürlüğü’nün gönderdiği yazıda birleştirmelere ‘hizmetle ilgili aksamaların’ gerekçe olarak gösterildiğini kaydeden Ersöz, bu tip aksamaların yönetimle ilgili aksamalar olduğunu ve birleştirmelerle çözülemeyeceğini ifade etti. “Bir hastaneyi hizmet hastanesi olmaktan çıkarıp eğitim hastanesine çevirerek nasıl yönetimle ilgili sıkıntılar giderilecektir anlamak zor” diyen Ersöz, birleştirme sonrası ameliyat ve ameliyat günlerinin paylaşılması ile ilgili kararların tek bir klinik şeflikten geçmesinin uzman hekimlerin verimlerini düşürdüğünü aktardı.
Antalya’da benzer hastane birleştirmeleri yapıldığını belirten Ersöz, uygulamaların “Kamu hastane birliklerinin provası mı yapılıyor” sorusunu akla getirdiğini dile getirdi.
(Ankara/EVRENSEL)

Ne olmuştu?

Sağlık Bakanlığı’nın 17 Haziran 2008 tarihli kararıyla Etlik İhtisas Hastanesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Zübeyde Hanım Doğumevi de Dr. Sami Ulus Hastanesi’ne bağlanmıştı. Birleştirmelerle ilgili hiçbir bilgi sahibi olmayan söz konusu hastanelerin çalışanları, 25 Haziran 2008 tarihinde işbaşı yapmak üzere gittikleri hastanelerinin başka hastanelere bağlandığını öğrenmişlerdi.
Memur Sen’e bağlı Sağlık Sen, birleştirme kararına karşı dava açmış, mahkeme de yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ancak kararın üzerinden henüz 4 gün geçmişken Sağlık Sen davadan feragat ettiğini açıklamıştı. Bu karar AKP Hükümeti’nin baskısı olarak değerlendirilmişti.

‘Hastalar da çalışanlar da mağdur olacak’

ATO Başkanı Prof. Dr. Gülriz Ersöz, Etlik İhtisas Hastanesi ile ilgili alınacak yürütmeyi durdurma kararının, Sağlık Bakanlığı tarafından meclis gündemine getirilen ‘Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı’nın yasalaşması için sıkıntı yaratmasından endişe duyuluyor olabileceğini ifade etti. Tasarıya göre birleştirilecek hastanelerin mütevelli heyeti bir yönetim kurulu tarafından yönetileceğini aktaran Ersöz, bu yönetim kurulunda hekim odalarının ve sağlık çalışanlarının örgütlü olduğu sendikaların değil, ticaret odalarının temsiliyetinin öngörüldüğünü bildirdi. Yönetim kurulunun hastanelerinin verimliliğini, çalışma düzenini ve hekimlerin performansını değerlendirip, yıllık planlar yapacaklarını belirten Ersöz, bu durumun hem sağlık çalışanlarının özlük hakları, hem de sağlık hizmeti bekleyen hastalar açısından ciddi sıkıntılar doğuracağını vurguladı.
www.evrensel.net