Vakit yazarı Üzmez’e kötü haber

14 yaşındaki bir kıza cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan Hüseyin Üzmez’e Anayasa Mahkemesi’nden kötü haber. Yüksek Mahkeme, çocukların cinsel istismarında ağırlaştırıcı ceza verilmesini öngören yasanın iptal istemini reddetti.


14 yaşındaki bir kıza cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan Hüseyin Üzmez’e Anayasa Mahkemesi’nden kötü haber. Yüksek Mahkeme, çocukların cinsel istismarında ağırlaştırıcı ceza verilmesini öngören yasanın iptal istemini reddetti. Bu durumda Üzmez, herhangi bir ceza indiriminden faydalanamayacak.
İptali istenen maddelerden biri, “Çocukların cinsel istismar sonucunda beden veya ruh sağlığının bozulması halinde 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur” düzenlemesi.
Bir diğer madde ise, “mağdur 15 yaşını bitirmiş ve kendi rızasıyla ilişkiye girmiş” olsa bile hapis cezasını öngörüyor. Mahkeme, Hüseyin Üzmez’i doğrudan ilgilendiren bu maddelerin iptal istemini esastan görüşerek karara bağladı ve iptal istemlerini reddetti. Yani, Hüseyin Üzmez cinsel istismar suçunu düzenleyen yasadaki ağırlaştırıcı hükümlere göre ceza alacak. (ANKARA)
www.evrensel.net