DÜŞEN ENFLASYON, ALT GELİR GRUBU İÇİN YÜZDE 0.12 ARTTI

Harcamaları içinde ayakkabı ve giyime en yüksek payı ayıran grupta oldukları için indirim kampanyaları patron ailesine aradı.


Yılın ilk iki ayında fiyatlar gerilerken, en alt gelir grupları için hayat yüzde 0.12 oranında pahalandı. Üst gelir gruplar için düştü. Öte yandan DİSK, gelir gruplarına göre hesaplanmasa dahi enflasyonda on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10.41 oranında artış gerçekleştiğini bildirdi.
Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici Endeksi’nin şubat ayında binde 34 oranında azaldığını ilan etti. Bu açıklama, kamuoyunda fiyatların düşme eğilimine girdiği biçiminde bir yanılsamaya neden oldu. Bu düşüş, tüketici genel fiyatlarının azalmakta olduğu yönünde yeterli bir işaret değil. “Fiyatlar gerçekten düşmekte midir” sorusundan hareket eden DİSK Araştırma Merkezi şu açıklamayı yaptı: “Fiyatların düşme veya artmaya yönelik genel eğilimini ortaya koymak için iki çok önemli göstergeye bakılması gerekir. Birincisi, artış veya azalış eğilimini en doğru biçimde ortaya koyan bilimsel ölçü, fiyat artışlarının (12 aylık) yıllık ortalama biçiminde hesaplanmasıdır. Buna göre Şubat 2008’den şubat 2009’a kadarki 12 aylık sürede fiyatların azalmadığını, tam tersine arttığını görüyoruz. Bu veriyi de yine TÜİK açıklamasında buluyoruz. TÜİK, Şubat 2009’da 12 aylık ortalama fiyat artışının yüzde 10.41 olduğunu da açıklamıştır. 2009 Şubat ayına ait yüzde 10.41 oranındaki tüketici enflasyonu, 2007 yılı hariç son 5 yılın en yüksek düzeyindedir.”
HAYAT PAHALILIĞI
İkinci noktanın, toplumun geniş kesiminin gerçeklerinin ortaya konulması zorunluluğu olduğu ifade edilen DİSK açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “TÜİK Tüketici Fiyatları Endeksi, varlıklı varlıksız, iş sahibi işsiz, yönetici maaşı alan asgari ücret alan bütün kesimleri aynı sepet içinde değerlendirmektedir. Halbuki bütün dünyada yapıldığı gibi ücretliler geçinme endeksi, toplumun geniş kesiminin gerçek hayat pahalılık düzeyini ortaya koyabilir. Bu noktada, zorunlu tüketim harcamalarını ele alarak, halkın gerçek enflasyonunu ortaya koymak için bir adım atabiliriz. Bu harcama gruplarına baktığımızda, fiyat artışlarının çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Gıda ve konut enflasyonu 2009 Şubat ayında 5 yılın en yüksek düzeyine çıkmıştır.”
Gıda ürünlerindeki fiyat artışlarının Şubat 2009’da yüzde 12.3, konut harcamalarında yüzde 20, ulaştırmada yüzde 7.4 olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Fiyatların artışı bu kriz döneminde hayat pahalılığını ciddi biçimde katlanılamaz hale getirmektedir. İşsizlik, düşen ücretler ve hayat pahalılığı, ülkemizde sosyal sorunları son derece ciddi biçimde artırmaktadır” denildi. (EKONOMİ SERVİSİ)
www.evrensel.net