Sanat örgütleri özerkliği tartışıyor

76 SANAT ve sanatçı örgütünün temsilcilerinden oluşan Özerk Sanat Konseyi, yarın “Özgürlük, Özerklik ve Sanat” başlıklı bir panel düzenleyecek.


76 SANAT ve sanatçı örgütünün temsilcilerinden oluşan Özerk Sanat Konseyi, yarın “Özgürlük, Özerklik ve Sanat” başlıklı bir panel düzenleyecek. 6. Sanatçılar Kurultayı’na Doğru dizisi kapsamında düzenlenecek panelde, farklı alanlardan sanatçılar, konuya ilişkin görüşlerini paylaşacaklar.
Yıldız Sarayı Dış Karakol binasında bulunan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Toplantı Salonu’nda yarın Özerk Sanat Konseyi (ÖSK) tarafından bir panel düzenleniyor. Konseyden yapılan açıklamada, “Sanat ve kültürü siyasetin egemenliğinden çıkartarak çağdaşımız tüm uygar dünya uygulamalarında olduğu gibi kamu desteği ve özerk yapılanma ereğiyle hedeflediğimiz Türkiye Sanat Kurumu’nu yapılandırma mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” denildi.
Özerk Sanat Konseyi, “sanatın insanı ve ulusları özgürleştirebileceği” görüşüne dayanarak, sanatçıların ve sanat örgütlerinin birlikteliği, sanatçı haklarının savunulması ve sanat üretiminin özgür yaratım ve iletişim kanallarının açılmasını sağlayacak özerk bir sanatsal platformun gerçekleştirilmesi için mücadele veriyor. Konsey, bunun için uzun süredir Türkiye Sanat Kurumu kimliğiyle yasal güvenceye kavuşmaları gerektiğini dile getiriyor.
Perde, sahne ve gösteri sanatları, tasarım, müzik, plastik sanatlar, yazın ve disiplinler arası sanatın 76 yaratıcı ve icracı, 10 destekçi örgüt bileşeninden oluşan ÖSK, “sanat ortamlarının özgürleşmesi, ödenekli ve özel sanat kurumlarının özerkleşmesi ve sanat kültürünün yaygınlaştırılması” hedefiyle 14 yıldır çalışmalarını sürdürüyor. Konsey daha önce, geçen yıl Anayasa ve Sanat başlıklı bir panel düzenlemişti. Panelde, anayasa’nın sanata, sanatçıya ve sanat ortamlarına devlet güvencesi sağlayan 64. maddesinin AKP hükümeti tarafından yapılan Anayasa değişikliğiyle yok edilmesi girişimi ve benzeri uygulamalar eleştirilmişti. Yarın 14.00-19.00 saatleri arasında Mimarlar Odası Yıldız binasında düzenlenecek panel ise iki oturum ve bir forumdan oluşuyor. Açılışta, ÖSK Dönem Genel Sekreteri karikatürist Canol Kocagöz, Mimarlar Odası temsilcisi Eyüp Muhcu ve katılması halinde Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay konuşacak. Birinci oturum, Sanatın Özerkliği ve ÖSK Deneyimi başlığını taşıyor. Gülsüm Cengiz’in sunacağı oturumda, Yılmaz Onay, Emre Kongar, Hüsamettin Koçan ve Tamer Levent konuşmacı olarak yer alacak. Özgürlük ve Özerklik başlıklı ikinci oturumda ise Kubilay Önal, Ülkü Azrak, Cengiz Bektaş ve Fikret İlkiz konuşacak. Forumda ise farklı alanlardan kurum temsilcileri, sanat ve sanatçı örgütlerinin bakışlarını izleyenlerle paylaşacaklar. Etkinlik, Ömer Özgeç ve Güneş Özgeç Yunak dinletisiyle son bulacak.
(KÜLTÜR SERVİSİ)
www.evrensel.net