Tarıma makine desteği

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde hibe destek verilecek tarımsal makine ve ekipmanlarının kapsamı genişletildi.


Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde hibe destek verilecek tarımsal makine ve ekipmanlarının kapsamı genişletildi. Daha önce 17 olan hibe desteği verilen tarımsal makine ekipman sayısı, 30’a çıkarıldı.
Destek programı kapsamında, arcılık ve balıkçılık sektörüne de makine ekipman desteği verilecek. Güneş kolektörü, zeytin, pamuk, pancar, patates söküm ve hasat ile taş toplama makineleri de destekleme kapsamına dahil edildi.
Kabul edilen proje başvurularında, mal alım tutarının yüzde 50’si hibe yoluyla desteklenecek. Hibeye esas tutar, gerçek kişiler için mal başına 50 bin lira, tüzel kişiler için mal başına 100 bin lirayı geçemeyecek.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliği, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
DESTEKLENECEKLER
Tebliğe uyarınca, hibe desteği verilecek tarımsal makine ve ekipman alımları şöyle: Anıza direkt ekim makinesi alımları, arıcılık makine ve ekipmanı alımları, balya makinesi alımları, basınçlı sulama sistemi alımları, canlı balık nakil tankı alımları, çayır biçme makinesi alımları, çeltik fide dikim makinesi alımları, el traktörü alımları, file sistemi kurulması, güneş kolektörü alımları, hububat harman makinesi alımları, lazerli tesviye aleti alımları, mısır hasat tablası alımları, mibzer alımları, motorlu tırpan alımları, pamuk toplama makinesi alımları, pancar söküm makinesi alımları, patates söküm makinesi alımları, pülverizatör alımları, rüzgar makinesi alımları, sap parçalama makinesi alımları, sap toplamalı saman makinesi alımları, silaj makinesi alımları, soğuk hava tesisatlı taşıma aracı alımları, süt sağım ünitesi ve soğutma tankı alımları,tambur filtre alımları, taş toplama makinesi alımları, toprak frezesi alımları, yem hazırlama makinesi alımları, zeytin hasat makinesi alımları.
Program çerçevesinde 81 ilde yapılacak başvurular kabul edilecek. Hibe desteği verilecek makine alım projelerinde, alım süresi 3 aydan 2 aya indirildi. Başvuruları kabul edilenler ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla 2 ay da tamamlanacak. (ANKARA)
www.evrensel.net