‘Sondaj faaliyetini MTA yapsın’

GMİS (Genel Maden İşçileri Sendikası) İzmir’de yapılan sondaj sempozyumunu değerlendirdi.


GMİS (Genel Maden İşçileri Sendikası) İzmir’de yapılan sondaj sempozyumunu değerlendirdi. GMİS Genel Başkanı Ramis Muslu, TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile MTA (Maden Tetkik Arama) Genel Müdürlüğü Ege Bölge Müdürlüğü’nün mart ayı içinde İzmir’de gerçekleştirdiği 4. Sondaj Sempozyumu’ndan dikkat çekici sonuçlar çıktığını söyledi.
24 Şubat 2009 tarihinde bir basın açıklaması yaparak MTA’nın sondaj işini en verimli ve hızlı biçimde yaptığına dikkat çektiklerini belirten Muslu, MTA’nın mevcut durumuna, teknoloji, ekipman ve personel takviyesiyle sondajları hem daha az maliyetle ve özel sektöre göre daha hızlı ve kaliteli bir biçimde yapabilecek kapasiteye, tecrübeye ve kalifiye personele sahip olduğunu vurguladıklarını ifade etti.
İHALELERDEN VAZGEÇİLSİN
TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile MTA Genel Müdürlüğü Ege Bölge Müdürlüğü, İzmir’de mart ayında 4. Sondaj Sempozyumu nu gerçekleştirildi.
Sempozyum için “Ülkemizin önde gelen kurum-kuruluş ve uzmanlarınca çok sayıda sunum gerçekleştirilmiş ve sempozyum sonunda bir sonuç bildirgesi yayınlanmıştır” diyen Musul, bu sempozyumda, sonuçları itibariyle dikkat çekici saptamalarda bulunulduğunu belirtti.
MTA’nın sondaj işlerini ihale ettiğini, bu ihalelerden vazgeçilmesi gerektiğini belirttiklerini söyleyen Muslu, “MTA’nın, mevcut durumuna teknoloji, ekipman ve personel takviyesiyle sondajları hem daha az maliyetle ve özel sektöre göre daha hızlı ve kaliteli bir biçimde yapabilecek kapasiteye, tecrübeye ve kalifiye personele sahip” dedi.
İzmir’deki sempozyumdan da GMİS’in görüşleri paralelinde sonuçlar çıktı. 4. Sondaj Sempozyumu’nun sonuç bildirgesinde, “Son yıllarda kamu kuruluşları sondaj gereksinimlerini hizmet alımı yöntemiyle yapmayı tercih etmektedir. Bu tercih, sektörün sondör gereksinimini tamamlayan zincirin bir halkasını kopma noktasına getirmiştir. Kamu kuruluşları, tüm sondaj faaliyetlerini hizmet alımı yerine; kendi personeli, makine ve ekipmanı ile gerçekleştirmelidir” denildi. (ZONGULDAK)
www.evrensel.net