Kara Katür Yazılar

 • Memleketin birinde bir hükümdar yaşarmış. Hükümdarın astığı astık, kestiği kestikmiş.


  Memleketin birinde bir hükümdar yaşarmış. Hükümdarın astığı astık, kestiği kestikmiş. Halkına zulüm eder, her fırsatta onları aşağılar, deyim yerindeyse onları insan yerine koymazmış. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıkmış ama tarla ve hayvanların tamamı hükümdarınmış. Halk sadece eker biçermiş. Hükümdar ise tamamını alırmış.
  Gel zaman git zaman yoksul köylerin birinden bir delikanlı çıkıp bu duruma isyan etmiş. Delikanlı güçlü kuvvetli, bileği bükülmez, konuştuğu zaman yeri göğü inleten biriymiş. Bu durum dilden dile kulaktan kulağa yayılıp durmuş. Delikanlının namı almış başını yürümüş. Hükümdarın askerleri daha fazla dayanamayıp durumu hükümdara bildirmişler. Hükümdar daha fazla asker toplayarak delikanlının üstüne yürümüş. Ama sonuç değişmemiş. Askerler bir anlaşma sağlanmazsa sonlarının ne olacağını hükümdarlarına bir bir anlatmışlar. Hükümdar çok düşünmüş. Bakmış ki hükümdarlık elden gidecek delikanlıya haber salmış:
  - Gel konuşup anlaşalım!
  Delikanlı ve yanına aldığı birkaç köylü hükümdarın karşısına çıkmışlar. Hükümdar delikanlıyı görünce pabucun pahalı olduğunu anlamış:
  - Gel anlaşalım delikanlı. Hükümdarlığıma bağlı her bölgeye senin ve benim adamlarımın başında duracağı büyükçe bir sandık koyalım. Halktan seni yada beni seçmesi için sandığa mavi yada sarı boncuk atmasını isteyelim. Mavi boncuk beni, sarı boncuk ise seni temsil etsin. Kim kaybederse kellesi gitsin.
  Delikanlı ve adamları saraydan çıktıktan sonra uzun uzun düşünmüşler. Halkın büyük çoğunluğunun hükümdara karşı olduğunu ve gelecek için de iyi bir başlangıç olacağını düşünerek teklifi kabul etmişler. Gidip durumu hükümdara bildirmişler. Hükümdar kısa bir süre sonra askerlerine sarayın hazinesinde ne kadar altın varsa hepsinin eşit bir şekilde köylülere dağıtılması emrini vermiş. Üstelik tarlalarda bundan böyle köylülerin olacakmış! Askerler bu duruma itiraz etmiş ama hükümdar askerlere kızmış:
  - Siz şimdilik verin, ben onlardan geri almasını bilirim!
  Köylüler bu duruma çok sevinmişler. Hayatları boyunca ilk kez malı mülkü ve altınları oluyormuş. Gidip delikanlıya dua etmişler ve seçimlerde yanında olacaklarını söylemişler.
  Seçim günü gelip çatmış. Sarı ve mavi boncukları alan sandıkların başına gitmiş. İşlem akşama kadar sürmüş. Akşam olup da güneş kararmaya başlayınca sandıklar açılmış ve boncuklar sayılmaya başlanmış. Kısa bir süre sonra müjdeli haber hükümdara verilmiş:
  - Hükümdarım gözünüz aydın halkın büyük çoğunluğu sizi istiyor!
  Hükümdar askerlerinden delikanlıyı sarayın bahçesine getirmelerini istemiş. Delikanlı hükümdarın karşısına çıktığında bir hayli yorgunmuş. Hükümdar seslenmiş:
  - Birazdan kellen gidecek son bir diyeceğin var mı?
  Delikanlı sarayın bahçesinde biriken askerlere ve halkına son bir kez bakmış:
  -Bir de boncukları değiştirsek diyorum!
  Veli Bayrak
  www.evrensel.net