Bir yıl bile yetti

SOSYAL Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu’nda sendikalar ve sağlık örgütleri, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülemez olduğunun bir yıllık uygulamayla görüldüğünü belirttiler.


SOSYAL Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu’nda sendikalar ve sağlık örgütleri, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülemez olduğunun bir yıllık uygulamayla görüldüğünü belirttiler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik toplantıya katılmadığı için sorunlarını Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bürokratlarına ileten örgüt temsilcileri, artan işsizlikle sosyal güvenlik ve sağlık alanındaki sorunlarının daha da artacağı uyarısında bulundular.
Yılda bir kez toplanan Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu’nun önceki gün gerçekleşen toplantısında gündem Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile birlikte başlayan uygulamalardı.
Toplantıda, sendika ve meslek örgütü temsilcileri kendilerine yeterli bilgi verilmemesini eleştirdiler. Çelik’in “ekonomi üzerine” bir toplantıya katılmak için Yüksek Danışma Kurulu toplantısında bulunmaması da örgüt temsilcileri tarafından eleştirildi.
Geçtiğimiz yıl 20 milyar TL açık veren, bu yıl da 50 milyar TL açık vermesi beklenen sosyal güvenlik sisteminin, ekonominin en önemli konularından biri olduğunu belirten örgüt temsilcileri, Bakan’ın asıl olarak ekonomi bürokratlarıyla birlikte Danışma Kurulu toplantısına katılması gerektiğini ifade ettiler.
Kriz gerekçesiyle işten atılan yüz binlerce kişinin sağlık hizmetinden yararlanamaz hale geleceğine dikkat çekilen toplantıda, konuyla ilgili yeni düzenlemeler yapılması istendi.
Sendika ve sağlık örgütleri temsilcileri, SSGSS ile geçen bir yılda sistemin sürdürülemez olduğunun görüldüğünü vurguladılar. Artan işsizlikle SGK’ya ödenen primlerin hızla düştüğüne dikkat çekilen toplantıda, gerekli önlemlerin alınmaması halinde hükümetin sosyal güvenlik ve sağlık alanındaki “dönüşüm” programlarının iflas edeceği uyarısı yapıldı.
Toplantıda örgüt temsilcilerinin diğer bir eleştirisi de, sık sık değişen mevzuatlar oldu. Mevzuat değişikliklerinin sağlığı değil, tasarrufu ön plana aldığı yönünde görüşlerini belirten örgüt temsilcileri, kayıt dışı istihdamın önlenmesi konusunda Bakanlığın gerekli çalışmaları yapmadığı eleştirisini de getirdiler. (ANKARA)
www.evrensel.net