NATO karşıtı mitinge çağrı

Ankara’daki siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri temsilcileri, NATO’dan çıkılması, Türkiye’deki askeri üslerin kapatılması ve NATO uzantısı kontrgerilla örgütlerin dağıtılması talebiyle yarın Kolej Meydanı’nda yapılacak mitinge çağrı yaptılar.


Ankara’daki siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri temsilcileri, NATO’dan çıkılması, Türkiye’deki askeri üslerin kapatılması ve NATO uzantısı kontrgerilla örgütlerin dağıtılması talebiyle yarın Kolej Meydanı’nda yapılacak mitinge çağrı yaptılar.
BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ
NATO’nun kuruluşunun 60. yılı Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi Ankara’da da yapılacak miting ile protesto edilecek. Dün Mülkiyeler Birliği’nde bir araya gelen sendika, siyasi parti ve meslek örgütleri yaptıkları ortak basın açıklaması ile yarın Kolej Meydanı’nda gerçekleşecek NATO karşıtı mitinge çağrı yaptılar.
KAPİTALİST SİSTEMİN EGEMENİK AYGITI
Miting tertip komitesi adına konuşan Emek Partisi Ankara İl Başkanı Selma Gürkan, “Kurulduğunda savunma örgütü olarak adlandırılan NATO aslında emperyalizmin askeri gücü olarak kurulan bir savaş örgütü olduğunu yaptığı uygulamaları ile ispatlamıştır” dedi.
NATO’nun dünya haklarına karşı işlediği suçların sabit olduğunu vurgulayan Selma Gürkan, NATO’nun kuruluş amacının kapitalist sistemin egemenliğini pekiştirme, işçi sınıfı ve ezilen hakların mücadelesini engelleme ve demokrasi mücadelelerini bastırma olduğunu ifade etti.
‘Darbelerin sorumlusu NATO’
12 Mart ve 12 Eylül darbeleri ile halka büyük zulüm yaşatıldığını dile getiren Selma Gürkan, askeri faşist darbelerin NATO’nun ürünü olduğunu söyledi. Selma Gürkan, 6-7 Eylül olaylarının, 1 Mayıs 1977, Sivas, Maraş ve Çorum katliamlarının, gazeteci ve aydın cinayetlerinin, faili meçhul suikastların arkasında hep NATO’nun uzantısı JİTEM gibi kontrgerilla örgütlerinin olduğunu belirtti.
Emek Partisi Ankara İl BaşkanıGürkan, tüm işçileri, emekçileri, gençleri, kadınları, tüm savaş ve emperyalizm karşıtlarını 4 Nisan’da saat 14.00’de Kolej Meydanı’nda yapılacak mitinge çağırdı. ANKARA

İzmir’de NATO üssü önünde
Çiğdem Sinem Uğurlu
NATO’nun 60. yılı olan yarın İzmir’de de Buca’daki Nato üssüne yürünecek. Burada İzmir Birlikte Başaracağız Platformu ve emek örgütleri tarafından kitlesel basın açıklaması yapılacak. Bu protestolar öncesi hem NATO’yla ilgili hem de ABD Başkanı Obama’nın ülkeye gelişi hakkında Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinin görüşünü aldık.
Görüşünü almaya çalıştığımız birçok öğrenci NATO’nun kuruluş amacına dair çok fazla bilgisinin olmadığını söyledi.
Hukuk Öğrencisi Berdar Kısaca, “Şu ana kadar ki yaşamamızda NATO bize, “Barış Hareketi” diye tanıtıldı ama yaptığı işgaller dikkate alındığında emperyalistlerin istilacı bir askeri yanı olduğu ortaya çıkıyor” diyor. Derslerinde NATO ile ilgili bir sunum yapacağını ve bu sayede detaylı bir inceleme fırsat bulduğunu anlatan Kısaca, “Sunumumda NATO’ya kasideler yazmak yerine NATO’nun ülkemizdeki icraatlarını anlatacağım” diyor.
Kısaca, Obama’nın yeni stratejilerini Ankara ile paylaşmak Türkiye’yi buna ortak etmek istediğini düşündüğünü dile getiriyor.
Hazırlık Öğrencisi Özgür Yıldız da NATO hakkında pek bir bilgisinin olmadığını sadece NATO’nun Türkiye’yi kullandığını düşündüğünü söyledi.
Bir diğer hazırlık Öğrencisi Deniz Yüce de ABD’nin NATO üslerini Ortadoğu’daki amaçlarına ulaşmak için kullandığını belirterek, “Savaş zamanlarında kapatılıp kapatılmayacağı tartışıldı. Kendi çıkarları için kullanıyorlar. Yandaş gibi oluyoruz. Hükümet yandaş biz değiliz” dedi. Yine hazırlık Öğrencisi Havva Görgülü de, “Obama sağ gösterip sol vuracak gibi. Bush gibi o da Türkiye’yi kullanacak” diyor. (İzmir/EVRENSEL)

‘TESLİM OLMAYACAĞIZ’
EMEP İl Başkanı Gürkan mitingin taleplerini şöyle sıraladı:
-Türkiye NATO’dan çıksın, Türkiye’deki üsler kapatılsın
- NATO’nun uzantısı ve bir cinayet örgütü olan kontrgerilla örgütleri dağıtılsın
- Halklara karşı bir savaş örgütü olan NATO dağıtılsın,
- Emperyalistlerle tüm gizli/açık anlaşmalar iptal edilsin
- Emperyalist savaşlara ve silahlanmaya son verilsin
www.evrensel.net