İşkolu itirazları komediye döndü

AKP’nin iktidara gelmesinden kısa bir süre sonra sendikalara yönelik başlayan operasyonların başarı ile sonuçlanması için yapılmayan kalmıyor.


AKP’nin iktidara gelmesinden kısa bir süre sonra sendikalara yönelik başlayan operasyonların başarı ile sonuçlanması için yapılmayan kalmıyor. Bu saldırıya en çok maruz kalan ise Türk-İş’e bağlı Tek Gıda-İş Sendikası.
Sendikanın örgütlü olduğu ÇAYKUR’daki Hak-İş örgütlenmesine bizzat AKP genel başkan yardımcıları katıldı. Yeterli sayıda işçi Hak-İş’e geçirilemeyince sürpriz kararların adresi Çalışma Bakanlığı devreye girdi. 13 bin işçinin çalıştığı ÇAYKUR’da 4 bin işçiyi örgütleyen Hak-İş’e yetki verildi.
Tek Gıda-İş’e yönelik saldırılar bununla da bitmedi. TEKEL’in tarım işkoluna girdiği iddiası ile işkolu itirazı yapıldı. Bu itirazdan TEKEL’e bağlı Tuz İşletmeleri’nde örgütlü olan Maden-İş de nasibini aldı.
TARIM İŞKOLU DEĞİL
“Türkiye’de işler birbirine karışmaya başladı. Biz 10 yıldır özelleştirme belası ile uğraşıyoruz; psikolojik olarak, ekonomik olarak yıpranmış durumdayız. Bu hayatı bile TEKEL işçisine çok gören bazı anlayışlar, yetki sürecinde işkoluna itirazda bulundular” diyen Tek Gıda-İş Genel Sekreteri Mecit Amaç, çoğunluk verildikten sonra yasal süre olan 6 iş günü içinde herhangi bir itirazda bulunulmadığını, daha sonra toplusözleşme yetkisinin gelmemesi üzerine Hak-İş’in yeni kurduğu Birlik Orman-İş isimli bir sendikanın işkollarına itiraz ettiğini öğrendiklerini söyledi.
TEKEL’in tarım işkoluna girdiğinin iddia edildiğini, buna da gerekçe olarak sigara işletmelerinin özelleştirilmesinin gösterildiğini belirten Amaç, “İşkolları tüzüğü hangi işin hangi işkoluna girdiğini açıkça söylüyor. 1 No’lu İş Kolu, tarım ve ormancılıkla ilgili işlerin tarım işkoluna girdiğini açıkça yazıyor. 4 No’lu İş Kolu, gıda işkolu. Burada da tütün ve tütül mamullerinin üretilmesi, kurutulması, işlenmesi ve alım satımı diye açık bir ifade var. Bunun açık olmasına rağmen bakanlık bu itirazı dikkate alıyor ve tespit istiyor” diye konuştu.
TARIM OLMADI BÜRO OLSUN
Tarım işkoluna girmediğinin tespit edilmesi üzerine “17 No’lu İşkolu olan büro işkoluna giriyor” diye bir karar alındığını dile getiren Amaç, bu kararın resmi olarak ellerine gelmediğini, ancak böyle duyum aldıklarını kaydetti.
Amaç, 17 No’lu İşkolu’na, büro işinde çalışanların, perakende (gündelik satış, sanayi olmayan) satış yapılan marketlerin girdiğini söyledi. Çalışma Bakanlığı’nın bu kararı üzerine Hak-İş’in bu işkolunda bir sendika kurma girişimlerine başladığını belirten Amaç, Hak-İş’in benzer bir süreci orman işkolunda da yaptığını, üç tane sendika kurduğunu kaydetti.
Tek Gıda-İş Genel Sekreteri Amaç, “TEKEL’in nasıl büro işkoluna çıktığını da anlamadık. İncelemeyi TEKEL Genel Müdürlüğü’nde yapmış müfettişler. Orada çalışan 200 üyemiz var bizim. Bu nedenle büro işkolu diye bir karar almışlar. Sonuçta her işletmenin bir yönetim kadrosu vardır ve bunlar büroda çalışır. Asıl işe bakılmadan böyle bir karar alınması doğru değil. Bu karar resmi olarak açıklandıktan sonra itirazda bulunacağız” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

İTİRAZI TESADÜFEN ÖĞRENDİLER
Hak-İş’in 50 yıldır örgütlü oldukları Tuz İşletmeleri’ne işkolu itirazı yaptığını tesadüfen öğrendiklerini söyleyen Türkiye Maden-İş Genel Başkanı Ekrem Fedai, Tuz İşletmeleri’nin de TEKEL’e bağlı olduğunu, Hak-İş’in yaptığı itirazın kendilerini de etkilediğini ifade etti. Kamu görüşmelerinin başlamasına rağmen kendilerinin henüz bir adım atamadıklarını belirten Fedai, “Yetki başvurumuza olumsuz sonuç gelince Çalışma Bakanlığı’na başvurduk. Bakanlık, Hak-İş’in itirazını bir bütün olarak değerlendirmiş. Salim Uslu ile görüştük. ‘Bilmiyorum’ dedi. 45-50 yıldır TİS imzalıyoruz, yanlış dedik. Bakanlığa avukatları aracılığıyla yazı yazarak bu itirazı geri çektiler. Şimdi Teftiş Kurulu’nun kararını bekliyoruz” diye konuştu. Fedai, bu tarz sendikal faaliyetlere başından beri karşı çıktıklarını, sonuç itibariyle işçilerin mağdur edildiğini dile getirdi. Fedai, “Konfederasyonu kendilerine hedef tahtası seçerken işçinin hak ve menfaatlerini göz önüne almaları lazım” dedi.

TEKEL İŞÇİSİNİN YERİ TEK GIDA-İŞ’TİR
TEKEL’de işkoluna yapılan itirazın sonucunda büro işkoluna çıktığını öğrendikleri zaman şaşırdıklarını söyleyen Tez Koop-İş Genel Başkanı Gürsel Doğru, bu itirazı etik ve doğru bulmadıklarını kaydetti.
Mevcut durumu Hak-İş’in sendikalara ve işçilere yönelik bir saldırısı olarak değerlendirdiklerini belirten Doğru, bunu ÇAYKUR’da, THY Teknik AŞ’de ve orman işkolunda da gördüklerini kaydetti.
TEKEL işçilerinin kurdukları sendika olan Tek Gıda-İş ile sonuna kadar var olmalarını temenni ettiklerini ifade eden Doğru, “Onların asıl yeri Tek Gıda-İş Sendikası’dır. Biz Tek Gıda-İş’in tavrına göre tavır belirleriz.
Ama o işçileri de sahiplenmek lazım, AKP yandaşı sendikalara yem etmeyiz” diye konuştu. Doğru, “Bizim orada pazarlama müessese yerleri var ama asıl iş bu değil.
Sendika, yapılan asıl işe göre belirlenir. Bizim işkolumuzda gösterilmesini doğru bir karar olarak görmüyoruz. O insanlar örgütlü oldukları sendikalarında olmalılar. Yargı da böyle bir karar alırsa Tek Gıda-İş’le, Türk-İş’le oturup o insanları mağdur etmeyiz” diye konuştu.
Gökhan Durmuş
www.evrensel.net