Rekorlar kırdık!..

Kadınların üretime en az katıldığı, kişi başına en az doktorun düştüğü, en çok cinayetin de işlendiği ülke: Türkiye.


Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü üyesi ülkeler arasında kent nüfusu en çok artan ülke oldu. Türkiye, son 10 yılda bölgeleri arasında en derin uçurumlar bulunan, en çok cinayetin işlendiği, kişi başına düşen doktor sayısı en az olan ülke.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından hazırlanan “Bir Bakışta Bölgeler 2009” adlı rapor, Türkiye’nin son 10 yılını ortaya koydu.
GÖÇ REKORU KIRDIK
Raporda, 1995-2005 yılları arasında OECD ülkelerinin kentleri incelendi. Kentsel bölgelerde yaşayan nüfusun payının sırayla Yeni Zelanda, Kanada, Finlandiya, İsveç’te de arttığını gösteren raporda, Türkiye’deki artışın yüzde 3.3 olduğu, Avrupa’da ise yüzde 0.5 düzeyinde olduğu belirtildi. Rapora göre, büyük kentlerde artış yüzde 4’ü bulurken, 2005 itibarıyla Türkiye’de halkın yüzde 38’i büyük kentlerin olduğu bölgelerde yaşıyor.
BÖLGELER ARASI UÇURUM ARTTI
Rapor, Türkiye’nin büyüme ve gerileme farkı açısından OECD birincisi olduğunu ortaya koydu.
Rapora göre, Finlandiya’da yükseköğretim kurumuna kaydolan kişi sayısı, nüfusun yüzde 6’sı iken, Türkiye, Lüksemburg, Almanya, Avusturya, Meksika ve İsviçre’de gibi yüzde 3’ün altında.
RAKAMLARLA TÜRKİYE
* Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) ölçümüyle bulunan emeğin verimliliği, OECD ülkelerinde 59 bin dolar olarak ölçüldü. Ancak bu rakam Türkiye ve Meksika’da 21 bin dolar.
* İspanya’da yıllık istihdam artışı yüzde 4.2’ye ulaşırken, Türkiye’de bu oran yüzde 1.2.
* İşçi başına GSYİH’da bölgesel farklılıklar, ülkeler arasında olduğundan daha büyük.
* Gelişmiş bölgedeki emek verimliliği, en alt düzeyde verimliliğe sahip bölgeden 4 kat fazla
* Türkiye, Meksika, Kore, Portekiz ve Kanada, kişi başına GSYİH’da en büyük eşitsizliği sergileyen ülkeler
* OECD ülkelerinin iş gücü katılım oranı yüzde 70.6 iken, Türkiye ve İzlanda’da bu oran sırasıyla en düşük ve en yüksek değer olarak, yüzde 51 ve 88.
* Türkiye’de bin kişiye 1.5 doktor düşüyor, bu oran OECD ortalamasının yarısı.
* Yunanistan’da ise bin kişiye düşen doktor sayısı 5. Yunanistan doktor sayısında OECD birincisi, Türkiye ise sonuncu.
* Türkiye, Meksika ve Slovak Cumhuriyeti, en büyük kişi başına GSYİH eşitsizliğini sergiliyor.
* Türkiye’de GSYİH’nın yüzde 54’ü, üretim bölgelerinin yüzde 10’unda üretiliyor. Bu sonuçla Türkiye ülkede servet üretimindeki eşitsizlikte OECD birincisi konumunda bulunuyor.
* Türkiye, Yunanistan, Portekiz’de en yüksek üretimi olan yüzde 10 bölge, GSYİH’ların yarısını ya da daha fazlasını üretiyor. (HABER MERKEZİ)

KADINLAR YİNE MAĞDUR
Türkiye, az gelişmiş bölgeler ile gelişmiş bölgeler arasındaki kadın istihdamı farkı en fazla olan OECD ülkesi. Kore ve İtalya’nın izlediği Türkiye, yüzde 25’lik oranla kadınların en az çalıştığı ülke. Ayrıca, 65 yaş üstü grup, 10 yıl içinde nüfus artışından 3 kat hızlı arttı ve yüzde 14’e yükseldi.
Seçimlere katılımın, halkın hükümete güveninin ve halkın politik sürece katılım derecesinin bir göstergesi kabul edildiği rapora göre, Avusturya, Türkiye ve İtalya, yüksek bir katılım sergiliyor. Bu ülkelerde, katılık oranı bazı bölgelerde yüzde 90’ın üzerinde.
www.evrensel.net