MİMAR SİNAN’I YENİDEN ANLAMAK

MİMARLAR Odası Ankara Şubesi, Mimar Sinan Haftası’nda kenti yönetenleri ve kentlileri, Sinan’ın kentlere kattıklarına, mirasına, mimarlığa, sanata, kültüre, Sinan’ı yeniden okuyup anlamaya davet ediyor.


MİMARLAR Odası Ankara Şubesi, Mimar Sinan Haftası’nda kenti yönetenleri ve kentlileri, Sinan’ın kentlere kattıklarına, mirasına, mimarlığa, sanata, kültüre, Sinan’ı yeniden okuyup anlamaya davet ediyor.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mimar Sinan’ın 421. ölüm yıl dönümü nedeniyle dün yazılı bir açıklama yaptı. Mimar Sinan’ın mimarlık anlayışının, geniş bir çeşitlilik gösterdiğine ve dönemin koşullarına uyum sağlayan bir esnekliğe sahip olduğuna değinilen açıklamada, bu anlayışın, başta insan olmak üzere mekan, ölçek, biçim, anlam, estetik, çevre ve simgesellik gibi ögeleri bünyesinde bulundurduğu belirtildi.
Açıklamada, Osmanlı kentlerinin oluşumunu büyük ölçüde yönlendiren, gördüklerini ve öğrendiklerini geliştirerek yeniyi bulma çabasında olan, tekrar etmeyen, kopyalamayan bir anlayışla mesleğini yapan Mimar Sinan’ın, bu sebeple sadece Türkiye’de değil tüm dünyada tanınan bir mimar olduğu ifade edildi. “Ancak günümüz uygulamaları yazık ki 15. yüzyılın gerisinde olduğumuz gerçeğini yüzümüze vurmaktadır” denilen açıklamada, Mimar Sinan’ın mimarisinin özgünlüğü, evrenselliği, çevresine olan duyarlılığı ve yapılarının sağlamlılığı düşünüldüğünde, “mimarlık nedir ve yaptığımız mimarlık mıdır” sorusunun akla geldiği belirtildi. Açıklamada, toplumsal bilinç ve duyarlılık ile mimarlığın mimarla, mimarlığın kentle ve kentliyle bütünleşmesinin sağlaması gerektiği vurgulandı. (ANKARA)
www.evrensel.net