EMLAK VERGİSİNDE BİRİM DEĞERLER DEĞİŞİYOR

EMLAK vergisine esas teşkil eden arsa ve arazi metrekare birim değerler yeniden belirlenecek.


EMLAK vergisine esas teşkil eden arsa ve arazi metrekare birim değerler yeniden belirlenecek. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan imzasıyla emlak vergisi birim değerlerin tespiti konusunda valilikler, Vergi Dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklara bir genelge gönderildi.
Genelgede, 2009 yılının, bina, arsa ve araziler için asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirlerinin yapılacağı yıl olduğu hatırlatıldı ve takdir işlemlerinde uyulacak esaslar sıralandı.
Genelgede, 29 Mart mahalli idare seçimleri göz önünde bulundurularak, değer tespitleri için belediyelere geçmiş dönemlerden farklı olarak 2 aylık ek bir süre tanındı. Unakıtan’ın Emlak Vergisi İç Genelgesi’ne göre arsa ve arazilere ait asgari ölçüde birim değer tespiti, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince kurulan takdir komisyonlarınca yapılacak. Arsalara ait takdir komisyonu, belediye başkanı veya görevlendireceği bir memur başkanlığında, ilgili belediyeden yetkili bir memur, tapu sicil müdürü ya da görevlendireceği bir memur, ticaret odasınca seçilmiş bir üye ile mahalle ya da köy muhtarından oluşacak.
Arazilere ait takdir komisyonu da vali başkanlığında, defterdar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürü, il merkezlerinde ticaret odası, ilçelerde ise ziraat odasından seçilmiş bir üyenin iştirakiyle görev yapacak.
Takdir komisyonlarının değer tespitlerinde ihtilaf olması halinde devreye girecek merkez komisyonu ise vali veya vekalet vereceği bir memurun başkanlığında toplanacak.
TAKDİR KOMİSYONLARINCA YAPILACAK İŞLER
Arsalara ait takdir komisyonları, asgari ölçüdeki arsa metrekare birim değerlerini en kısa zamanda tespit edecek.
Büyükşehir belediyesi bulunan illerde arsalara ait takdir komisyonu kararları en geç 17 Temmuz 2009 tarihinde imza karşılığında merkez komisyonuna verilecek. Merkez komisyonunca farklı değer belirlenmesi nedeniyle arsalara ait takdir komisyonu tarafından yeniden yapılan takdirlere ilişkin kararlar en geç 17 Ağustos 2009 tarihinde imza karşılığında verilecek.
Arazilere ait metrekare birim değerlerin de birer örneği il merkezlerindeki ticaret ve ziraat odaları ile ilde mevcut (ilçeler ve beldeler dahil) belediyelere en geç 17 Ağustos 2009 tarihine kadar teslim edilecek.
Büyükşehir belediyesi bulunan illerde arazilere ait takdir komisyonu kararları, en geç 17 Temmuz 2009 tarihinde imza karşılığında merkez komisyonuna verilecek. Merkez komisyonunca farklı değer belirlenmesi nedeniyle arazilere ait takdir komisyonu tarafından yeniden yapılan takdirlere ilişkin kararlar ise en geç 17 Ağustos 2009 tarihinde bitmiş olacak.
Merkez komisyonunca onaylanan takdir komisyonu kararları ise ilgili kişi ve kuruluşlara verilecek. (İSTANBUL)
www.evrensel.net