Yüzde 25’lik tasarruf!

İKİNCİ Enerji Verimliliği Kongresi’nde konuşan Makine Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Emin Koramaz, enerji sorununun dünyada sert süreçlere yol açacağını söyledi. Ucuz petrol ve doğal gazın dünya siyasetinde artık gerilerde kaldığını belirten Koramaz, Türkiye’nin yüzde 25 enerji tasarruf potansiyeli bulunduğunu dile getirdi.


İKİNCİ Enerji Verimliliği Kongresi’nde konuşan Makine Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Emin Koramaz, enerji sorununun dünyada sert süreçlere yol açacağını söyledi. Ucuz petrol ve doğal gazın dünya siyasetinde artık gerilerde kaldığını belirten Koramaz, Türkiye’nin yüzde 25 enerji tasarruf potansiyeli bulunduğunu dile getirdi.
Koramaz, enerji verimliliği ile imalat sanayiinde enerji maliyetinin yüzde 50’ye kadar azaltılabileceğini belirterek, bu sayede birçoğu teknik eleman olmak üzere on binlerce kişiye yeni iş sahası açılabileceğine dikkat çekti.
MMO tarafından düzenlenen 2. Enerji Verimliliği Kongresi önceki gün Kocaeli–Gebze TÜBİTAK MAM Ulusal Meteoroloji Enstitüsü’nde başladı. “Enerji Ekipmanlarının Yerli Üretimi ve Yeni Yasal Düzenlemeler Işığında Enerji Verimliliği” ana temasıyla düzenlenen kongrenin açılışında konuşan MMO Başkanı Emin Koramaz, enerjinin uluslararası siyasette stratejik bir boyuta sahip olduğunu vurguladı. Afganistan ve Irak işgalleri ile dünya enerji pazarındaki gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde, dünyanın enerji sorunlarında refah ve barıştan çok farklı bir yönelime girdiğini kaydeden Koramaz, sorunların daha sert süreçlere havale edilebileceği uyarısında bulundu.
PETROL ARTIK
GÖZDE DEĞİL
Dünyada artacak olan petrol talebinin gelecekte karşılanmasının güçlükleri nedeniyle fosil yakıtların fiyatlarında önemli artışlar yaşanabileceğini belirten Koramaz, “ucuz petrol ve doğal gaz dünya siyasetinde artık gerilerde kalmaktadır” dedi.
Koramaz, kriz nedeniyle Türkiye’nin elektrik enerjisi talebindeki yüzde 5 civarındaki düşüşün yanıltıcı olduğunu belirterek, yalnızca son beş yıl itibarıyla Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin yüzde 35, elektrik enerjisi tüketiminin de yüzde 43 arttığını bildirdi. Enerjideki serbestleştirme ve özelleştirme politikalarının, yüksek dışa bağımlılığa yol açtığını ifade eden Emin Koramaz, enerjide dışa bağımlılık oranı yüzde 75’e ulaşan Türkiye’nin mevcut üretim düzeyiyle talebi karşılama şansının her geçen yıl azaldığını söyledi. Koramaz, sorunun bu boyutlara ulaşmasının temel nedenlerini şöyle sıraladı. “Stratejik bir planlama anlayışının olmaması, özelleştirme politikaları ile kamu kuruluşlarının parçalanması, ithal doğal gaza dayalı elektrik enerjisi üretiminin teşvik edilmesi, linyit yakıtlı santraller ve hidroelektrik santrallerin gerekli iyileştirme, kapasite artırımı, bakım ve onarım çalışmalarının yapılmaması, kamunun enerji yatırımlarından çekilerek, zengin linyit rezervleri ve hidrolik kaynaklarımızın değerlendirilmemesi, rüzgar, jeotermal, güneş gibi yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın yeterince değerlendirilememesi.”
Yüzde 25’i aşan bir enerji tasarruf potansiyeli bulunduğunu kaydeden Koramaz, enerjinin verimli kullanılması ile imalat sanayiinde enerji maliyetlerinin yüzde 8 ila 50 arasında değişen oranlarda azaltılabileceğini söyledi. Koramaz, çoğu teknik eleman olmak üzere on binlerce kişiye bu yolla iş sağlanacağını ifade etti. (ANKARA)
www.evrensel.net