TOKİ’den üstü kapalı tehdit

Harita Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından 6 Mart’ta İstanbul’da düzenlenen “TOKİ Gerçeği” konulu panel nedeniyle TOKİ, Harita Mühendisleri Odası’na Erdoğan Bayraktar imzalı bir yazı gönderdi.


Harita Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından 6 Mart’ta İstanbul’da düzenlenen “TOKİ Gerçeği” konulu panel nedeniyle TOKİ, Harita Mühendisleri Odası’na Erdoğan Bayraktar imzalı bir yazı gönderdi.
TOKİ, Harita Mühendisleri Odası’ndan, “Panelden herhangi bir sonuç raporu çıkartılarak yayınlanmaması, panelin kitaplaştırılmaması ya da kitaplaştırılacaksa TOKİ tarafından hazırlanacak metnin tamamının kitapta yer alması”nı istedi.
TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar’ın imzasıyla 27 Mart’ta Harita Mühendisleri Odası ve İstanbul Şube’sine gönderilen yazıda, panelistlerin TOKİ’ye yönelttiği eleştirilerin dikkate alındığı ve değerlendirildiği belirtilerek “Yine de üzüntüyle belirtmek isteriz ki söz konusu panelde, kimisi TOKİ’nin yapısı ve amaçlarıyla örtüşmeyen ve TOKİ Gerçeğini yansıtmayan kimisi TOKİ’nin ilişkili olduğu sektörlerdeki genel aksaklıkların ve olumsuzlukların kaynağı olarak kurumumuzu gösteren ve kimisi de TOKİ’ye olumlu ve yapıcı bir eleştiri yerine kabul edilmesi mümkün olmayan yakıştırmalar yapan yaklaşımlar sergilenmiştir” denildi.
‘GENEL MERKEZ’İNİZ SORUMLU’
TOKİ’nin yazısında panele katılan TOKİ İstanbul Uygulama Dairesi Başkanlığı’ndan bir personelin, “haksız eleştirilere” yanıt vermek amacıyla söz istediğini ancak panel başkanı tarafından sürenin darlığı gerekçe gösterilerek söz hakkının sık sık kesilerek engellendiği kaydedildi. Yazıda şöyle denildi: “Panel yöneticisinin bu anlaşılmaz tutum ve davranışlarının kurumsal sorumlusu elbette öncelikle şubeniz sonra da Genel Merkezinizdir. Söz konusu panelde her ne kadar Odanız Genel Merkezini temsilen hiçbir katılımcı yok ise de mesleğiniz alanını tüzel kişilik olarak Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası temsil ettiğinden Genel Merkez’iniz de sorumludur.”
‘SONUÇLARI RAPORLAŞTIRMAYIN’
Yazıda, Harita Mühendisleri Odası’ndan şu taleplerde bulunuldu: “Sıralanan nedenlerle, taleplerimizin dikkate alınmasını rica eder; TOKİ’ye yapılan ve yol gösterici eleştirilere her zaman hazır olduğumuzu, ancak kabul edilmesi mümkün olmayan hakarete ve ithamlara varan yakıştırmalar ve suçlamaların, kurumumuzu değil sorumlularını bağladığını bir kez daha hatırlatmak isteriz. Taleplerimiz; ‘Bu panelden herhangi bir sonuç raporu çıkartılarak yayınlanmaması; panelin kitaplaştırılmaması, eğer kitaplaştırılacaksa tarafımızca hazırlanacak metnin tamamının kitapta yer alması’ şeklindedir.”
MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI
CHP Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ise TOKİ’nin gönderdiği yazıyı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Topuz Başbakan Erdoğan’a yönelttiği soru önergesinde panelistler üzerinde bir sindirme baskısı mı kurulmaya çalışılıyor sorusunu yöneltti. (HABER MERKEZİ)

MÜHENDİSLER YARGIYA TAŞIYACAK
Konuyla ilgili çalışmalarının devam ettiğini belirten TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Tevfik Özlüdemir, konuya ilişkin basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.
TOKİ tarafından kendilerine gönderilen yazıyı panel katılımcılarına ve panelistlere tepkilerini dile getirmeleri için gönderdiklerini anlatan Özlüdemir, panele katılanlardan birinin de CHP Muğla Milletvekili Fevzi Topuz olduğunu söyledi. Fevzi Topuz’un soru önergesi ile TOKİ’nin mektubunu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ilettiğini belirten Özlüdemir, kamu kurumu olarak kendilerine yönelik yazıyı yargıya taşıyacaklarını açıkladı. Özlüdemir, “TOKİ sonuç metninin yayınlanmamasını istedi. Panel sonuç kitapçığının yayınlamamasını yayınlanacaksa da TOKİ’nin göndereceği tam sayfa metinle yayınlanmasına ilişkin talepleri vardı. Bu yazı yetkisini anayasadan alan bir kamu kuruluşunun işlerine karışmak ve üstü kapalı bir tehdit anlamına geliyordu” dedi.
www.evrensel.net