‘Dünya Bankası ve IMF’nin politikaları krize neden oldu’

Uluslararası Metal Federasyonu’nun (UMF) 32. Kongresi 24-27 Mayıs günleri İsveç’in Göteborg ilinde toplanacak. Kongreye dünyanın değişik ülkelerinden Metal ve Maden işçilerini temsilen bine yakın delege katılacak.


Uluslararası Metal Federasyonu’nun (UMF) 32. Kongresi 24-27 Mayıs günleri İsveç’in Göteborg ilinde toplanacak. Kongreye dünyanın değişik ülkelerinden Metal ve Maden işçilerini temsilen bine yakın delege katılacak. Mali krizin en fazla etkilediği, işsizliğin en fazla arttığı sektörleri örgütleyen federasyonunun kongrenin teması “Güvenli bir gelecek için güvenli iş” olarak belirlendi. UMF’nin yüzü aşkın ülkede 25 milyon üyesi bulunuyor. 20 yıldan bu yana federasyonun genel sekreterliği görevini yürüten İtalyan asıllı Marcello Melantacchi ile kongre ve metal işkolundaki gelişmeleri konuştuk.

Kongrede hangi konulara öncelik verilecek?
Temadan da anlaşılacağı üzere metal ve otomotiv sektöründeki en büyük sorun işsizlik. Bu işkollarında çalışan yüz binlerce işçi işini kaybetti. Bir diğer sorun da geçici ve güvencesi olmayan işler. Bu tür işlerde son yıllarda dünyanın hemen hemen her ülkesinde artış oldu. Bundan ötürü insanlar geleceğe kaygı ve kuşku ile bakıyorlar. Sanayi sektörünün dünya ekonomisindeki yeri oldukça önemli olmasına rağmen bu sektörde çalışanların sayılarında ciddi azalmalar olacağını tahmin ediyoruz. Otomotiv sektöründe işten atılmalar ve hak ihlalleri büyük bir sorun. Kongrede bunları tartışıp alınması gereken önlemleri kararlaştıracağız.
Krizin ve işten atılmaların nedenleri nedir sizce?
Banka sistemi ve denetim eksikliği bunun nedeni. Dünya Bankası ve IMF’nin sürdürdüğü liberal politikalar krize ve milyonlarca insanın işten atılmasına yol açtı. Her iki kurumun reforme edilmesi ve politik olarak denetim altına alınması gerekir. Biz Uluslararası Metal Federasyonu olarak on yıldan beri Dünya Bankası ve IMF’nin politikalarının işsizliğe ve krize yol açacağı uyarısında bulunduk. Ama uyarılarımız ciddiye alınmadı.

Krizden en fazla ABD’deki otomotiv sektörü etkilendi. Üye sendikalarınız, GM ve Ford’un yüz binlerce işçiyi işten atmalarına karşı ne yapıyorlar?
ABD’de sendikaların örgütlenmelerinin ve mücadele etmelerinin önünde birçok yasal engel var. Dünyanın “en büyük ekonomisi ve demokrasisi” olduğu iddia edilen ABD’de işçilerin sendika kurma ve toplu sözleşme yapma hakları yasalarda yer almıyor. ABD’deki 50 eyalet uyacakları iş yasalarını kendileri belirliyor. ABD, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) sendikaların kurulmasını öngören 87. maddesi ile toplu sözleşme hakkını güvence altına alan 98. maddesini hala imzalamadı. Tüm bunlar oradaki sendikaların örgütlenme ve mücadele etmelerinin ne kadar güç olduğunu gösteriyor. ABD’li kapitalistler sadece kendi ülkelerinde değil başka ülkelerde de, örneğin Çin ve uzak doğudaki işçilerin örgütlenmelerini engellemeye çalışıyorlar.

Çin’de metal işkollundaki sendikaları örgütleme girişimleriniz hakkında bilgi verir misin?
Çin’deki sendikalar UMF’ye üye değiller. Ama ilişkilerimiz var. İlk resmi toplantımızı yakında Pekin’de gerçekleştireceğiz. Bu toplantıya Çin’in değişik yerlerinden 20 civarında işçi önderi katılacak. Bunlar değişik uluslararası tekellerde çalışan işçilerin temsilcileri. Çin’de 32 milyon civarında metal işçisi var. Ancak toplu sözleşme yapma hakkı ve pazarlık tekniği konusunda yeterli bir birikimleri olduğu söylenemez. Özellikle toplu sözleşmeler konusundaki deney ve tecrübelerimizi kendilerine aktarmaya çalışacağız. Son 10 yıl içinde Çin’de sendikaların daha etkin hareket edebilmelerinin önünü açan bazı yasal düzenlemeler yapıldı. Ama buna en büyük tepkiyi ABD’deki Sanayi ve Ticaret Odaları gösterdi. Değişikliklerin yapılmasını engellemek için çok büyük kampanyalar düzenlediler. ABD tekelleri iş piyasasında yapılan demokratikleştirmelere karşı çıkıyorlar. İşçilerin daha fazla hak ve özgürlüklere sahip olmalarını istemiyorlar.

Sendikal hak ve özgürlükler açısından Türkiye’yi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye’de sendikaların özgürce örgütlenmelerinin önünde cunta döneminden kalma bir yığın yasal engel var. Sendikaların örgütlenmelerini engellemek için baraj sistemleri getirilmiş. Ayrıca çalışanların can güvenlikleri yok. İş kazalarında inanılmaz sayıda işçi yaşamını yitiriyor. Tuzla tersanesinde ölümle sonuçlanan kazalar oluyor. Yasaların ILO sözleşmelerine uygun olarak değiştirilmesi gerekir. Bunun için emekçilerin gerici hükümete karşı seferber olmaları gerekir. Türkiye’de mücadeleci sendikalar var. Ben Türkiye’ye inanıyor ve Avrupa Birliği’ne alınmasını istiyorum. Türkiye büyük bir ülke, Avrupa için önemli.

İş kazalarının önlenmesi için neler yapıyorsunuz?
Liman işçileri sendikası kazalara karşı çok kapsamlı bir mücadele sürdürüyor. Biz bu mücadeleyi destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz. Uluslararası Çalışma Örgütü’ne başvurarak devreye girmelerini ve Türkiye hükümetine baskı yapmalarını istedik. Kazaların önlenmesi için işverenlerin önlem almalarını sağlamak gerekiyor. Bu da yasalarda değişiklik yapılmasına bağlı. (Stockholm/EVRENSEL)
Murat Kuseyri
www.evrensel.net