Bu nasıl ekonomik kriz

Fabrikamızda yıllar önce yine ekonomik kriz gerekçesi ile ilgili olarak bir takım önlemler alınmıştı.


Fabrikamızda yıllar önce yine ekonomik kriz gerekçesi ile ilgili olarak bir takım önlemler alınmıştı. Ekonomik krizin faturası yine işçiye çıkarılmıştı. Ücretler yarıdan fazla düşürülmüş, mağdur edilmişlerdi. Aradan geçen yıllar içerisinde işçilerden birisi yapılanların (giriş-çıkış) doğru olmadığı gerekçesi ile hukuka müracaat etmişti. Yine fabrikada 200 kişilik bir gurup, sendikanın konu ile ilgili bir girişimde bulunmaması nedeniyle bireysel dava açmıştı.
Dava sürecinde 18 arkadaşımızın iş akdine huzuru bozdukları gerekçesi ile sorgusuz sualsiz son verilmişti. Geride kalan arkadaşlarımızın da 15 ay sonra yani 14.02.2009’da ücretsiz izin belgelerini imzalamadıkları gerekçesi ile iş akitleri feshedildi.
Saygıdeğer işverenlerimiz ekonomik kriz gerekçesi ile yıllarını, gençliklerini buraya adamış olan bu saygın arkadaşlarımızı bir inat uğruna işten çıkartmıştır.
Fabrikada şimdi küçük bir grup kaldı mahkemelik olan. Bu arkadaşlar da şu an için işyerinde yerlerine adam konulması muhtemel olmayan bir grup. Elemanlar yetiştirildiği takdirde onların da iş akitleri er geç sonlandırılacak.
Bizler hiçbir art niyet taşımadığımızı, hukukun üstünlüğüne inandığımızı ve mahkemelerin vereceği karara her zaman saygılı olacağımızı daima dile getirdik. İşverenimizden böyle saygın bir davranışı maalesef göremedik.
Saygıdeğer işverenimiz yine kendince bir takım önlemler alarak işyerimizden emekli olmuş işçileri yeniden işe aldı.
Bu kişiler de tuzu kuru oldukları için bir denileni iki etmeden çalışmışlardır. Yaşadığımız son olay bizi daha fazla üzmüştür. 2002 yılında ücretsiz izinlere bu arkadaşlar ilk olarak imza attıkları gibi hiç araştırmadan yine imza atmışlar ve gerçekten işe ihtiyaçları olan insanların önlerine bir kalkan olarak çıkmışlardır.
Saygıdeğer işverenimiz ekonomik kriz gerekçesi ile ferdi feragatnameler imzalatıp ücretsiz izne göndermek istemiş mahkemelik olan bir grup arkadaşımız ise bu düzenlemenin kanuna aykırı olduğunu belirtmiştir. Ekonomik kriz gerekçesini bakanlık nezdinde bulunan merciler ispat ederek bizleri ikna etmesi gerekirken tam tersi bir tutum izlenerek kendi isteğimizle ücretsiz izne çıkıyormuşuz gibi davranılmasını kanunsuzluk olarak algıladık.
Bakanlık ücretsiz izinlerle ilgili belgeleri 3 nüsha düzenlerken işverenimiz bunu 1 nüsha düzenleyerek sadece kendisinde olmasını sağlamıştır. Kanun çerçevesinde uygulanacak ücretsiz izne hiçbir zaman karşı çıkmadık. Sadece yapılan işlemlerin yasalara aykırı olmasına karşı çıktık. Sendika temsilcilerimiz ise geçen yıllarda başımızda bulunan işveren yanlısı insanlardan olduğu için yapılan giriş çıkışların kanuni olduğunu ileri sürüp, yapılmak istenen ücretsiz izne de kanuni diyerek destek olmuşlardır.
Bu olaylara destek olunması sendika kelimesi ile bağdaşmamaktadır. Gelişmeler bu yönde iken sendika ve işverenin ilk işçi çıkartıldığında dava açan işçileri çıkarması ekonomik krizin gerçekçiliğine gölge düşürmüştür. Tek hedefi çalışmak ailesini geçindirmek olan işçilerin ekonomik kriz bahanesi ile işten atılması, atılan işçilerin ise mahkemelere dava açan işçiler olması ekonomik kriz bahanesi ile açıklanamaz. Saygılarımla.
Bir demir-çelik işçisi (İzmir)
www.evrensel.net