Hayvancılığa kapsamlı destek

HÜKÜMET su ürünleri, tiftik keçisi yetiştiriciliği, ipekböcekçiliği, arıcılık, kaba yem üretimi, hayvan hastalıkları ile mücadele ve şap ve Brucellosis aşıları için hayvan üreticilerine destek ödeyecek.


HÜKÜMET su ürünleri, tiftik keçisi yetiştiriciliği, ipekböcekçiliği, arıcılık, kaba yem üretimi, hayvan hastalıkları ile mücadele ve şap ve Brucellosis aşıları için hayvan üreticilerine destek ödeyecek.
Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde Hayvan Kayıt Sistemine (Türkvet) ve Soykütüğü-Önsoykütüğü Sistemi veri tabanına (e-Islah) kayıtlı, kültür ırkı veya kültür ırkı melezi en az beş baş anaç sığıra sahip, ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiriciler ile Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı dişi mandaya sahip olan yetiştiricilere, anaç sığır için soykütüğüne kayıtlı olanlara farklı olmak üzere hayvan başına ödeme yapılacak. Anaç sığır başına ödeme birim miktarları, 200 başa kadar tam olarak, 200 baş ile 500 baş arası için yüzde 50’si, 500 baş ve üzeri için ise yüzde 25’ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacak.
ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN
Hayvansal orijinli gıda kontrolünde etkinliğin sağlanması, hayvan hastalıklarıyla mücadele, mezbaha ve denetim hizmetlerinin iyileştirilmesi amacı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın belirlediği işletmelerde veteriner hekim çalıştırılması için, kesilen büyükbaş hayvan başına, 32 TL, küçükbaş için 0.32 TL, devekuşu için 1.05 TL, tavşan için 0.16 TL, bin baş tavuk için 2.10 TL, bin baş hindi için 13.20 TL, 500 çıkma tavuk ve ördek için ise 2.10 TL birim miktarlarda ödeme yapılacak. Ancak kesim miktarı ne olursa olsun aylık destekleme miktarı bin TL’den az, 3 bin TL’den fazla olamayacak.
Tarım Kredi Kooperatifi ile sözleşmeli besicilik yapan ve hayvanlarını Et ve Balık Kurumu kombinalarında veya Et ve Balık Kurumu’nun anlaşma yaptığı özel kombinalarda kestiren yetiştiricilere 190 kilogram ve üzeri karkas ağırlığına ulaşmış erkek sığır karkas ağırlığının beher kilogramı için kilogram başına 1.50 TL ödenecek. Ödenecek toplam kırmızı et destekleme primi tutarı yıllık 13 milyon TL’yi aşamayacak. Çiğ sütün değerlendirilmesi amacıyla; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın belirleyeceği dönemlerde Bakanlıkça belirlenecek uygulama ve ödemeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgililere ödeme yapılacak, yapılan ödeme 2009 yılı toplam tutarı 30 milyon TL’yi geçemeyecek. (ANKARA)
www.evrensel.net