İşçi, örgütlülüğüne sahip çıkıyor

ADANA’nın Ceyhan ilçesinde bulunan Toros Gübre’de çalışan Petrol-İş Sendikası üyesi işçiler, 7 Nisan’dan bu yana grevdeler.


ADANA’nın Ceyhan ilçesinde bulunan Toros Gübre’de çalışan Petrol-İş Sendikası üyesi işçiler, 7 Nisan’dan bu yana grevdeler. Grevin nedeni, patronun, sendikanın hazırladığı 77 maddelik taslağın hiçbir maddesini kabul etmemesi. Patron, kapsam dışı çalışmayı sınırlayan maddelerin kaldırılmasını ve iki yıl için sıfır zam önerdi. Bunu yaparken de kapsam dışı çalışan işçilere yüzde 10.94 oranında zam verdi. Sendikasızlığı dayatan patrona işçilerin yanıtı ise grev oldu. Petrol-İş Adana Şube Başkanı Ahmet Kabaca ile grev sürecini ve yaklaşan 1 Mayıs’ı konuştuk.

Greve çıkış sürecini anlatır mısınız?
Sözleşme görüşmelerimiz ocak ayında başladı. Hazırladığımız taslak, krize karşı işçileri kollayan, sosyal durumları gözeten ve gübre sektörünün içinde bulunduğu koşulları dikkate alan bir taslaktı. 77 maddelik, 2 yıl için bir taslaktır. Birinci yıl için sosyal haklara ve ücretlere yüzde 15 zam talebimiz vardı. Diğerleri idari maddeler. İşveren ile üç defa bir araya gelmemize rağmen hiçbir maddede anlaşma sağlayamadık. İdari konularda bile anlaşamamamız enteresan. İşveren, adeta krizi kendisine fırsata çevirmek için bizi greve çıkarttı.

Toros Gübre grevinde kaç işçi var ve talepler nelerdir?
Şu an Ceyhan’da 115 üyemiz grevde. İşverenin karşı teklifinde ücret için bir teklif yok, her iki yıl için de sıfır zam öneriyor. 2006 yılına kadar Mersin’de bulunan Akdeniz Gübre ve Ceyhan’da bulunan Toros Gübre ayrı ayrı işyerleriydi. 2006 yılından sonra kendileri tarafından bu iki işyeri işletme tipi işyeri olarak birleştirildi. Tek bir sözleşme olması gerekir. Buna rağmen işveren ayrı işyeri gibi bir teklifte bulundu. Üçüncü talebi ise kapsam içi ve kapsam dışı maddelerinde oldu. 1985 yılından beri sözleşmemizde olan ‘kapsam dışı çalışan sayısı dörtte bir oranını geçemez’ maddesinin kaldırılmasını istiyor. Burada ücret söz konusu değil. Bu güne kadar sorun olmayan maddeler bugün sorun oluyor. İşveren sözleşme yetkimizi düşürmek çabasında. İleride kapsam dışı çalışanları çoğaltarak bizim yetki almamızı önlemeye çalışıyor. Ücret konusunda ise kapsam dışı çalışanlara 10.94 oranında zam verdiler. Sendikada örgütlü olan işçilere ise her iki yıl içinde sıfır zam öneriliyor. Yeni örgütlü çalışmanın önüne geçmek için bir çaba var.
İşçi sınıfının birlik ve mücadele günü olan 1 Mayıs’a grevde giriyorsunuz. Adana’da kutlanacak olan 1 Mayıs’a nasıl katılacaksınız?
1 Mayıs’ın anlamı bu yıl bizim için daha da artmıştır. Her yıl coşku ile kutladığımız 1 Mayıs’ta bu yıl grevde olmamızdan dolayı, işçi sınıfının genel taleplerinin yanında Toros Gübre çalışanları kendi taleplerini de dillendirecekler. 1 Mayıs’ın tatil edilmesi genel olarak iyi bir değerlendirme. Ama bu, işçi sınıfına verilen bir lütuf değil. Yıllardır emekçilerin verdiği bir mücadele, bir kazanımdır. Biz Petrol-İş olarak tüm üyelerimizle alanları dolduracağız. Buradan tüm emek dostlarını Adana’da yapılacak 1 Mayıs kutlamasına davet ediyorum. (Adana/
EVRENSEL)
www.evrensel.net