Patrona var çiftçiye yok

Denizli Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı İbrahim Gür, sanayici ve iş adamları için düzenlenen ekonomik önlem paketlerinin çiftçilere de hazırlanması gerektiğini söyledi.


Denizli Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı İbrahim Gür, sanayici ve iş adamları için düzenlenen ekonomik önlem paketlerinin çiftçilere de hazırlanması gerektiğini söyledi. Gür, iş adamları ekonomik paketlerden yararlanırken çiftçilerin unutulmasına tepki gösterdi.
Bunun bir eşitsizlik olduğunu belirten Gür, şunları kaydetti: “Çiftçiler unutuldu. Çünkü çiftçilerin güçlü örgütleri yok. Bu nedenle siyasete ağırlıklarını koyamıyorlar. Bununla birlikte gıda egemenliği ve sosyal açıdan çiftçilere yönelik de bir ekonomik paket hazırlanması zorunlu. Oda olarak çiftçilere yönelik ekonomik paket önerimiz, tarımsal girdilerden -tohum, ilaç, gübre, mazot gibi- alınan KDV sıfırlanmalı. Tarımsal amaçlı kooperatiflerin pazarladığı ürünlerde KDV düşürülmeli, örneğin süt ve ürünlerinde KDV yüzde 1’e düşürülmeli.”
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Tarımsal amaçlı kooperatiflerin ürünlerinin pazarlanmasını sağlamak üzere yerel yönetimlerin devreye sokulması gerekliliğine değinen Gür, çiftçi birlikleri ve kooperatiflere sağlanan kredi faizlerinin düşürülmesi ve geri ödeme süresinin uzatılmasının gerekliliğini dile getirdi.
Gür, çözüm önerilerini şöyle sıraladı: “Kooperatiflerin ilçe ya da büyük belde düzeyinde kurulması ve küçük kooperatiflerin birleşmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmalı. Süt tozu, buzağı maması ve gebe düve ithalatı durdurulmalı. Çiftçi örgütleri arasında teknik ve ekonomik alanda çatışmayı ve gereksiz sürtüşmeleri önleyecek yasal düzenlemeler yapılmalı. Marketlerin üreticileri sömürmesini önleyecek yasal düzenlemeler, küçük işletmelerin orta ölçekli işletmelere dönüştürülmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmalı. Çiftçilere yönelik ekonomik paket mutlaka düzenlenmeli.” (DENİZLİ)
www.evrensel.net