‘TOPLUMUN İHTİYAÇLARI DİKKATE ALINSIN’

MAKİNA Mühendisleri Odası’nın (MMO) 45 üniversiteden 500 öğrenci üyenin katılımıyla 14-15 Mart 2009 tarihlerinde gerçekleştirdiği “Mühendis: Toplumun Öznesi mi?


MAKİNA Mühendisleri Odası’nın (MMO) 45 üniversiteden 500 öğrenci üyenin katılımıyla 14-15 Mart 2009 tarihlerinde gerçekleştirdiği “Mühendis: Toplumun Öznesi mi? Sermayenin Nesnesi mi?” konulu Öğrenci Üye Kurultayı’nın sonuç bildirgesi açıklandı. Üniversiteler, mühendislik ve eğitim sistemi ile ilgili sorunların var olan toplumsal sorunlarla birlikte incelenmesi gerektiği belirtilen bildirgede, eğitimdeki eşitsizlikler ve sermaye kesiminin daha çok kâr etmesine dayalı mühendislik anlayışı eleştirildi. Bildirgede şu taleplere yer verildi:
*Eğitim her kademede eşit ve parasız olmalı, eğitime aktarılan pay yeterli seviyeye getirilmeli.
*Harç, ikinci öğretim, yaz okulu, transkript, zorunlu bağış ve öğrenci belgesi gibi uygulamalar kaldırılmalı.
*Herhangi bir maddi geliri olmayan öğrencilerin üniversite hayatlarını daha iyi idame ettirebilmeleri için belediyeler tarafından verilen bursların Kredi Yurtlar Kurumu tarafından verilmesi sağlanmalı.
*Teorik bilgiler laboratuvar uygulamaları ile desteklenmeli.
*Stajyer alan firmalar üniversiteler tarafından denetlenmeli, stajyerlere mesleki bilgilerin aktarılması sağlanmalı; stajyer emeğinin karşılığı olan ücret güvence altına alınmalı.
*Öğrencilerin sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanmaları sağlanmalı, üniversite bünyesinde bulunan medikolar kapatılmamalı.
*Çok sayıda niteliksiz mühendis yetiştirmek ve çok sayıda donanımsız üniversite ve bölüm açmak yerine, ülkenin gereksinim duyduğu elemanlar yetiştirilmeli; şimdiye kadar açılmış bulunan üniversitelerin eğitim düzeyi artırılarak nitelik eşitsizliği ortadan kaldırılmalı.
*YÖK kaldırılmalı, üniversiteler özerk, demokratik ve bilimsel bir anlayış temelinde yeniden düzenlenmeli, üniversitenin üç temel bileşeni olan öğretim üyeleri, öğrenciler ve üniversite çalışanlarının yönetim ve karar sürecine katılmaları güvenceye alınmalıdır.
*Polis ve jandarma üniversitelerden çıkarılmalı, baskıcı ve cins ayrımcı uygulamalarla dolu eğitim programları terk edilmelidir.
*TMMOB ve bağlı odaları; mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı yüksek öğreniminin planlanması, yeni fakülte ve bölümlerin açılması, eğitim programlarının oluşturulması ve kontenjanlarının belirlenmesi süreçlerinde yer almalı. (ANKARA)
www.evrensel.net