1 Mayıs’ı Edirne’de kutlayacağız

Edirne’de yıllardan beri 1 Mayıs yaklaştıkça; sendikalar, demokratik kitle örgütleri çeşitli siyasi çevrelerce ülke genelinde olduğu gibi 1 Mayıs tartışmaları başlar.


Edirne’de yıllardan beri 1 Mayıs yaklaştıkça; sendikalar, demokratik kitle örgütleri çeşitli siyasi çevrelerce ülke genelinde olduğu gibi 1 Mayıs tartışmaları başlar. Sonuçta ya Trakya merkezli Lüleburgaz’a ya da İstanbul’a gidilir. Katılım genellikle temsili düzeyle sınırlı kalmıştır. Edirne’ye yönelik çalışma olmadığı için 1 Mayıs Edirneli işçi, emekçilerin ve halkın gündemine taşınmamıştır.
Edirne’de 1979 yılından beri 1 Mayıs kutlanmamıştır. Bu yıl işçi ve kamu emekçileri sendikaları, demokratik kitle örgütleri ve çeşitli siyasi parti ve çevrelerce kutlama kararı alındı.
Krizden dolayı yılın ilk üç ayında atılan kayıtlı işçi sayısı 4300 kişi, kayıtlı olmayanlar bilinmemektedir. Krizi fırsat bilen Edirne Giyim Sanayi patronu işletmede çalışan yaklaşık 1200 işçiyi sendikasızlaştırıp, ya daha düşük ücrete razı etme yada işten çıkarma planları yaparken, bu iş yerinde örgütlü Teksif sendikası yetkisini koruyabilmek için simgesel anlamda da olsa işyeri temsilcileriyle başlattığı grevi kararlılıkla sürdürürken diğer emek örgütleri ve siyasal çevrelerden destek bekliyorlar.
Sendikamız Eğitim Sen işyeri temsilcileri toplantısında çıkan ağırlıklı karar Edirne’de kutlanması yönünde olmasına rağmen şube yönetim kurulu üyesi 5 arkadaş İstanbul ya da Lüleburgaz da kutlanması için görüş bildirmiş, daha sonrada KESK Şubeler Platformu toplantısında İstanbul için karar almışlardır. Edirne’de KESK’e bağlı diğer sendikalar, Türk-İş’e bağlı sendikalar kitle örgütleri ve siyasi çevreler yerelde kutlama kararı alırken Eğitim Sen yönetiminin bu tavrı düşündürücüdür.
Bu yetmiyormuş gibi bir de Eğitim Sen ve KESK Genel Merkezlerinin birer yazıyla yerellere İstanbul’a katılma yönünde çağrıları; yerellerdeki birlik ve mücadeleyi büyütmeyi engelleyici bir tutumdur. Yerellerin ve tabanın inisiyatifini, iradesini hiçe sayarak tepeden emredici, buyurucu şekilde çağrılar yapmak; sendikal demokrasiyi içselleştirememiş, dar gündemlere sıkışmış, bir anlayışın ürünüdür. Bu ufuksuzlukla sendikalarımız daha da darlaşır. Anlaşılıyor ki; son bir kaç yıldır edindikleri “ezberlerini bozamamışlardır.”
Bizler Edirne Giyim İşçilerinin sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma ve işte atmalara karşı olan mücadelelerini kendimizin mücadelesi görüyoruz. Kendi taleplerimizle ortaklaştırıp Edirne’de 30 yıl sonra 1 Mayıs’ı özüne uygun olarak kutlayacağız. Varsın Eğitim Sen ve KESK Genel Merkezleri bizi disiplin kuruluna sevk etsin!
Onların 1 Mayıs’ı nasıl ve ne şekilde kutlamaktan çok, sadece Taksim’de kutlayalım anlayışına karşı ben de o zaman diyorum ki 1 Mayıs’ta Kızıl Meydan’a!
AKIN ERDOĞDU Eğitim Sen Edirne Şubesi T.Ü. İşyeri Temsilcisi
www.evrensel.net