‘NÜKLEER İHALE İPTAL EDİLSİN

NÜKLEER Karşıtı Platform’un sekretaryasını oluşturan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), AKP Hükümeti’nin ihale sürecine müdahale ettiği, İhale Komisyonu’nun olumsuz görüşüne riayet edilmediği, gizli pazarlıklar yürütüldüğü ortaya çıkan ve skandala dönüşen nükleer santral ihalesinin derhal iptal edilmesini istedi.


NÜKLEER Karşıtı Platform’un sekretaryasını oluşturan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), AKP Hükümeti’nin ihale sürecine müdahale ettiği, İhale Komisyonu’nun olumsuz görüşüne riayet edilmediği, gizli pazarlıklar yürütüldüğü ortaya çıkan ve skandala dönüşen nükleer santral ihalesinin derhal iptal edilmesini istedi.
AKP döneminde, “Ben yaptım oldu” anlayışını yansıtan belirsizlik, yetersizlik ve keyfi uygulamalarla dolu ihale sürecine vurgu yapılan açıklamada, ihaleye tek başvuru olmasıyla yasadaki “yarışma süreci”nin baştan sona erdiği hatırlatıldı. Açıklamada, “Buna rağmen nükleer santral inadına devam edildiği, sözde teknolojik kriter süreci tamamlanıp, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan (TAEK) uygunluk belgesi alındığı, fiyat zarfı açılma sürecinin de hukuka aykırı girişimlere sahne olduğu, nükleer lobiciliğin ve dayatmanın açık bir göstergesine dönüştüğü” kaydedildi. Açıklamada, tek bir firma dışında katılımcısı olmayan ihalenin devam ettirildiği, mevzuata aykırı olarak aynı firmadan birkaç fiyat teklifi alınıp, yarışma görüntüsü yaratılmaya, bununla da “zoraki bir yarışma” görüntüsünün üstünün örtülmeye çalışıldığının altı çizildi.
Gelinen aşamada firmanın kaç tane revize teklif verdiğinin dahi takip edilmez hale geldiği, bizzat Enerji Bakanı tarafından fiyat zarfının açıldığı gün yeni bir teklif olduğu, bunun da resmi evrak olarak işleme alındığının açıklandığı, mevzuata aykırılığın dillendirilmesi üzerine aynı gün akşam saatlerinde, bu kez ikinci fiyat teklifinin firmaya açılmadan iade edildiğinin duyurulduğuna ilişkin gelişmelerin anlatıldığı açıklamada, ihalede zorlamaların, revize fiyat teklifinin bir şekilde İhale Komisyonu’na sunulmasıyla sürdüğü dile getirildi.
Yasa ve yönetmeliğe göre firmanın teklifini değiştirmesinin mümkün olmadığı kaydedilen açıklamada, ikinci bir teklifin de söz konusu olamayacağına ilişkin yasa hükümleri hatırlatıldı.
NÜKLEER ENERJİNİN
PAHALILIĞI BELGELENDİ
Şartnameye göre teklifin değiştirilemeyeceğinin dile getirildiği açıklamada, firmanın, kilovat saat başına 21.16 sentlik ilk teklifi ile revize teklifi arasındaki fiyat uçurumunun da “Teklifin ne ölçüde haksız ve abartılı, nükleer santralle elektrik üretiminin ucuz değil pahalı olduğunu gözler önüne serdiği” vurgulandı.
Ülkenin enerji kaynakları potansiyeli dikkate alındığında, nükleere ihtiyaç bulunmadığı belirtilen açıklamada, buna rağmen ve tepkiler göz ardı edilerek, ihale sürecinin başlatılması eleştirildi.
Açıklamada, “Üstelik firmanın teklif ettiği elektrik satış fiyatıyla nükleer elektrik üretiminin ülkeye ne kadar pahalıya mal olacağı belgelenmiştir. Bu fiyat karşısında dahi nükleer santral yapma inadı sürdürülmekte, firmayla fiyat pazarlıkları bir şekilde yürütülmeye çalışılmakta, TETAŞ’taki İhale Komisyonu olumsuz karar bildirmesine rağmen, firmanın mevzuata aykırı ikinci fiyat teklifinin dikkate alınması için uğraşılmaktadır” görüşüne yer verildi.
SİNOP BUGÜN ‘NÜKLEERE HAYIR’ DİYECEK
Nükleer Karşıtı Platform’un, nükleer lobilerin her türlü hukuki ve meşru süreçleri yok ederek sürdürdükleri inat karşısında, insan ve doğa yaşamını savunma kararlılığını sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, Sinop’ta nükleer santral girişimlerine karşı miting düzenleneceği duyuruldu. Çernobil’in 23. yıldönümü nedeniyle ülkenin nükleerden en çok zarar gören bölgesi olan Karadeniz ve Sinop’ta yapılacak mitingde, “Çernobil’i Unutma, Geleceğe Sahip Çık” denileceği duyuruldu.
Miting için bugün saat 13.00’de Sinop Uğur Mumcu Meydanı’nda yapılacak mitingde, “Zoraki nükleer ihalesine” son verilmesi istenip, hükümet uyarılacak. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net