‘Sağlıkta eşitsizlikler artıyor’ uyarısı

Ankara Tabip Odası Ara Genel Kurulu’nda sağlık hizmetine ihtiyaç duyanların hizmete artık daha zor ulaşabileceklerine dikkat çekildi.


ANKARA Tabip Odası (ATO) Ara Genel Kurulu’nda hekimlerin özlük haklarının korunup geliştirilmesi, nitelikli tıp eğitimi ve herkese ulaşılabilir, ücretsiz sağlık hizmeti için mücadele çağrısı yapıldı.
ATO Ara Genel Kurulu, dün İbn-İ Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Salonu’nda gerçekleştirildi.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) MYK Üyesi Köksal Aydın’ın da katıldığı Genel Kurulun açılış konuşmasını ATO Başkanı Gülriz Ersöz yaptı. Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre sağlık alanında eşitsizliklerin 30 yıl öncesine göre derinleşerek arttığını aktaran Ersöz, “Sağlıkla ilgili eşitsizlikler artıyor, çünkü sağlık bir kâr aracı, sağlık hizmet sunumu bir ticaret yapma alanı olarak yaygınlaşıyor” dedi.
Krizin etkilerinin sağlık göstergelerini de olumsuz yönde etkilediğini kaydeden Ersöz, sağlık hizmetine gerek duyanların hizmete artık daha zor ulaşabileceklerini söyledi. Katkı payı adı altında cepten ödemelerle sosyal güvenlik kapsamının giderek daraldığına dikkat çeken Ersöz, kamu sağlık kuruluşlarının yaygınlaştırılması yerine, kamu hastane birlikleri benzeri uygulamalarla özel sermayenin daha da arttırıldığını vurguladı.
Ersöz, “Sağlığı doğuştan kazanılmış bir hak olarak tanıyorsak, hekim olmak herkes için eşit, ulaşılabilir ücretsiz sağlık hakkının savunulmasını, eşitsizliklere karşı mücadeleyi gerektirir” dedi. Ersöz, hekimlerin özlük haklarının korunup geliştirilmesi, nitelikli tıp eğitimi için mücadele çağrısı yaptı.
TTB Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu da, hekimlerin hükümetin ağzından düşürmediği “demokrasi”, “adalet” gibi kavramların gerçek anlamını hatırlamak sorumluluğuyla karşı karşıya olduğunu söyledi. SES Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Köksal Aydın da, uygulanan farklı istihdam politikaları nedeniyle aynı işyerinde 25 kata varan ücret farklılıkları oluştuğunu, emek ve demokrasiden yana örgütlerin, bu parçalanmayı ortadan kaldıracak bir mücadele yürütmesi gerektiğini ifade etti.
Çalışma Raporu’nun sunumu sırasında Hekim Platformu’ndan ATO Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Öztürk’ün “Komisyon çalışmalarından haberim yok” demesi şaşkınlık yarattı. Genel Kurul’dan bu yana yapılan çalışmaların değerlendirildiği Ara Genel Kurul seçimsiz toplandı. (ANKARA)
www.evrensel.net