‘Halk sağlığı oyuncak değil’

Son dönemlerde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından devreye konulan ve binlerce mühendisi işsiz, halk sağlığını korumasız bırakacak uygulamaları protesto eden yüzlerce mühendis, Bakan Mehdi Eker’in istifasını istedi.


Son dönemlerde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından devreye konulan ve binlerce mühendisi işsiz, halk sağlığını korumasız bırakacak uygulamaları protesto eden yüzlerce mühendis, Bakan Mehdi Eker’in istifasını istedi.
TMMOB’a bağlı Ziraat Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve Tüketici Hakları Derneği, dün Kızılay Güvenpark yanında Tarım Bakanlığı ve hükümetin tarım politikalarını protesto ettiler. Eylemde Tarım Bakanı’nın istifası istendi, “Bakan Eker, çeker gider” sloganı atıldı.
‘TEKELLER İÇİN DEĞİL, HALK İÇİN YASA’
“Bakanlık yetersiz, mühendis işsiz”, “tekellere değil, halka gıda yasası” dövizlerinin açılıp, sloganlarının atıldığı eylemde bakanlık ve AKP’nin tarım politikaları protesto edildi.
CHP Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in de destek verdiği eylemde konuşan ZMO Başkanı Gökhan Günaydın, Gıda Yasa Tasarısı ile gıda yöneticiliğinin kaldırılmak istendiğini, bunun da gıda işletmelerinde çalışan binlerce mühendisin kriz ortamında işini kaybetmesi ve ailesiyle birlikte onbinlerce kişinin ekonomik sıkıntı içine girmesini getireceğini söyledi. Tasarı ile tamamen veteriner hizmetleri ağırlıklı bir yapı kurulacağı, gıda ve güvenliğinin yeterince sağlanamayacağı, AB’ye uyum adı altında gıda güvenliğinin sadece hayvansal ürünlere, bunun üzerinden kimi mesleki kazanımlara indirgenerek, bitkisel ağırlıklı beslenmesinin gözardı edileceği uyarısı yapan Günaydın, uygulamalarla tüketici sağlığı ile oynandığını, gıda terörünün artırıldığını ifade etti.
HALK SAĞLIĞI
TEHDİT ALTINDA
Sahte ve kaçak ilaç satışının önüne geçilemediğini, kalıntı sorunu nedeniyle ihraç edilen ürünlerin gümrük kapılarından döndüğünü, tüketici ve halk sağlığının ağır tehdit altında olduğunu vurgulayan Günaydın, bakanlığın bu sorunları çözmek yerine, haksız-hukuksuz sınav uygulamasıyla ziraat mühendislerinin zirai mücadele bayi olmasının engellendiğini söyledi.
Günaydın, “yanlış ve plansız biçimde başlatılan ve bitki koruma ürünlerinin reçeteli satış uygulaması ile ziraat mühendislerinin mesleklerini yapamaz hale düşürüldüklerini, bakanlığın mühendis istihdamını engelleyen uygulamalar içinde olduğunu, çözüm üretmek yerine, sorun yarattığını” da dile getirdi.
SİYAH ÇELENKLİ UYARI
Günaydın Bakanlığı mühendislir mesleğine saygılı olmaya, tüketici hak ve yararlarını gözetmeye, katılımcı ortamlarda tüm bu düzenlemeleri odalar, tüketici örgütleri ve diğer meslek örgütleri ile birlikte tartışmaya açmaya çağırdı. Günaydın, Bakanlığın sözü edilen tasarının yasalaşmasında ısrar etmesi halinde, tüm demokratik haklarını kullanacaklarını söyledi.
Açıklamanın ardından Atatürk Bulvarı üzerindeki Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü binası önüne siyah çelenk bırakıldı.
Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Atakan Günay burada yaptığı açıklamada, sözkonusu uygulamaların mühendislerin istihdamının önünü kestiğini söyledi. Devletin asli görevi olan denetimin özele terk edileceği uyarısı da yapan Günay, “Hhalk sağlığının tehlikeye atılması ve binlerce mühendisin çalışma olanağının ortadan kaldırılmasının kabul edilemeyeceğini” söyledi. (ANKARA)
www.evrensel.net