Süryanilerden hükümete mektup

YURTDIŞINDA yaşayan Süryanilerden oluşan Tur Abdin Komitesi, Mor Gabriel Manastırı hakkında açılan davalar nedeniyle Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e mektup gönderdi.


YURTDIŞINDA yaşayan Süryanilerden oluşan Tur Abdin Komitesi, Mor Gabriel Manastırı hakkında açılan davalar nedeniyle Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e mektup gönderdi. Gül ve Erdoğan’ın 1600 yıllık manastır için yetkilerini kullanarak duruma müdahale etmeleri istendi. Mektupta “Gelişmeleri kaygıyla izliyoruz. Üç komşu köyün, bölgenin imtiyaz sahibi ağalarının da desteği ile açtığı davalar sonucu, Mor Gabriel çeşitli mahkeme kargaşalıklarına sokulmuştur. Ana konu, manastırın sahip olduğu arazilere göz dikilmiş olmasıdır” denildi.
EŞİT HAK TALEBİ
“Baskı ve katliamlar, göçe zorlayış, insani haklarının çiğnenmesi nedenlerinden dolayı bugün sadece 2000 dolayında Süryani, anavatanları olan Tur Abdin’de kalabilmiştir. Son zamanlarda çevredeki düşmanlıkların büyümesiyle, onların varlığı yeniden tehlikeye girmiştir” denilen mektupta şu talepler dile getirildi:
• Az kalan Süryani toplumu Türkiye Cumhuriyeti’nin öz vatandaşları olarak görülmeli, devletin özel himayesi altında korunmalıdır.
• Süryanilere ait olan manastır ve kiliseler, harabe olmaktan ve Süryanilerin ellerinden alınmaktan, devlet yardımıyla korunmalıdır.
• Süryanilere din özgürlüğü tanınmalıdır. Dini eğitim kurumlarına gerekli mali destek de devlet tarafından sağlanmalıdır. Müslüman olanlara Türkiye’de doğal olarak her zaman sağlandığı gibi…
• Devlet, Süryani dilinin ve kültürünün korunmasında yardımcı olmalıdır.
UNESCO raporuna göre Süryanice Türkiye’de yok olma tehlikesi altındadır.
• Ancak bu koşullarda Süryaniler Türkiye’de emniyetle, eşit haklara sahip bir durumda geleceklerini planlayabilecek ve Türkiye’nin kalkınmasına olumlu katkıda bulunabileceklerdir.
TUR ABDİN KOMİTESİ NEDİR?
Komite, uzun yıllar önce Almanya, Avusturya ve İsviçre’de bulunan çeşitli dernek ve sivil kurumlardan oluşuyor.
Hedefini Türkiye’nin güneydoğusunda, “Turabdin” olarak adlandırdıkları yörede kalan Süryanilere, anavatanlarında kalabilmeleri, komşularıyla huzurlu ve onurlu bir şekilde yaşayabilmeleri için gerekli yardımı sağlamak olarak açıklıyor. (Diyarbakır/EVRENSEL)
Elif Görgü
www.evrensel.net