İngiltere herkesi fişlemekten vazgeçti

İNGİLTERE hükümeti, vatandaşlarının e-posta ve telefon trafiğinin yanı sıra internet kullanımı...


İNGİLTERE hükümeti, vatandaşlarının e-posta ve telefon trafiğinin yanı sıra internet kullanımı ile ilgili detayların depolanacağı veri tabanı oluşturma planından, özel hayatın gizliliğinin korunması gerekçesiyle vazgeçtiğini açıkladı. Bunun yerine söz konusu verilerin bu hizmeti sağlayan şirketler tarafından saklanmasına karar verildi.
Ancak telefon şirketleri ve internet servis sağlayıcıları, telefon görüşmeleri, e-posta ve internet kullanımı ile ilgili detayları, faturalandırma amaçlı olarak zaten topluyor. Polis ve diğer güvenlik birimleri de suçla mücadele amacıyla, gerektiğinde bu bilgileri talep edebiliyor. 12 ay süreyle saklanan bu bilgiler, konuşma ya da mesajların içeriğini kapsamıyor. Sadece kimin kiminle, ne zaman ve nasıl iletişim kurduğunun görülmesini sağlıyor. Güvenlik birimleri, son zamanlarda, sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı ve internet üzerinden yapılan telefon görüşmelerinin artması sonucu, bu iletişim trafiğinin izlenmesinin zorlaştığı görüşünde.
Söz konusu hizmetleri sağlayan bazı şirketler ülke dışında olduğundan, bazıları da fatura bilgilerini saklamadığından verilere ulaşılamıyor. Ulusal veri tabanı oluşturulması fikri de bu zorluğu aşmak için oluşturulmuştu.
İçişleri Bakanı Jacqui Smith, planın bireysel özgürlüklere müdahale endişesi çerçevesinde rafa kaldırıldığını açıkladı. Bunun yerine, iletişim şirketlerinin, fatura ve abone bilgilerini özel bir şekilde sınıflandırması öngörüldü. Söz konusu plan yurtdışındaki şirketleri de kapsayacak. Kurulması yaklaşık 10 yıl sürecek olan sistemin 2 milyar sterline mal olacağı tahmin ediliyor. İnternet servis sağlayıcıları, bu yükün hükümet tarafından üstlenilmesini talep ediyor. (DIŞ HABERLER)
www.evrensel.net