Memura esnek çalışma!

İşçilere uygulanan, işçiler açısından ağır çalışma koşulları yaratan ‘esnek’ model, şimdi kamu kurumlarına getiriliyor.


İşçilere uygulanan, işçiler açısından ağır çalışma koşulları yaratan ‘esnek’ model, şimdi kamu kurumlarına getiriliyor. Amaç, aynı kavramlarla ifade ediliyor: Kamu sektöründe etkinlik ve verimliliğin artırılması.
Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı’nın 2009 Yılı Performans Programı, çalışmaları bir süredir devam eden Yeni Personel Rejimi’nin ana hatlarını ortaya koydu.
Kamu Personel Sistemi’nde köklü değişikliklere gidiliyor. Yeni düzenlemede, uzman kamu personelinin farklı kuruluşlarda görevlendirilmesine olanak tanıyan esnek çalışma modelinin de uygulamaya konulması planlanıyor.
Yeni sistemde kurum içi, kurumlar arası ve bölgeler arası personel dağılımı yeniden düzenlenerek, vatandaşa doğrudan hizmet verilen noktalardaki personel açığı giderilecek.
Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyon bilgilerinin merkez, bölge, il, ilçe, yurtdışı hizmet birimleri itibariyle tespit çalışması yapılacak. Bu şekilde istihdam fazlası veya yeterli personeli bulunmayan hizmet birimleri tespit edilerek, dağılımdaki dengesizliğin giderilmesine yönelik öneriler hazırlanacak ve kurumlarla müşterek çalışmalar yapılacak.
5-10 YILLIK PERSONEL PLANLAMASI
Yeni Personel Rejimi’yle hayata geçirilecek diğer düzenlemeler de programda şöyle sıralandı:
Kamu kurum ve kuruluşlarında kadro unvanlarının standartlaştırılması ve kodlandırılması sağlanacak, görev tanımları yapılacak.
Kamuda iş analizi çalışmalarını yapmak üzere komisyonlar teşkil edilecek. Komisyonlar gerekli inceleme ve araştırmaları yürütecek. Bunun sonucunda öncelikle pilot uygulama için seçilecek kamu kurum ve kuruluşları nezdinde hedefe ilişkin unvan standardizasyonu ve görev tanımları yapılarak, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında bu çalışmalar sonuçlandırılacak.
Kalkınma planlarının süresi, sosyal ve ekonomik hedefleriyle uyumlu olmak üzere kamu kesiminde insan gücü planlaması yapılarak, performansa dayalı yönetim anlayışı geliştirilecek. Personel performansını ölçmeyi sağlayacak objektif ve saydam standartlar geliştirilecek. Bunun için yabancı ülke personel değerlendirme sistemleri ve uygulamaları da incelenecek. Türkiye şartlarına en uygun standartlar, görev özellikleri de dikkate alınarak geliştirilecek.
Kamu kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulan sayı ve nitelikte personel istihdamı temin edilecek ve değişen şartlara uyumlu etkili bir insan kaynakları planlaması yapılacak. Kamu kurumu ve kuruluşlarında tüm çalışanların yetkin bir seviyeye ulaştırılması ve değişen şartlara uyum sağlanması için etkili stratejik insan kaynakları planlaması yapılması büyük önem arz ediyor.
Bu çerçevede yapılacak kapsamlı plan sayesinde 5 yıllık, 10 yıllık öngörülerle hangi kamu kurumunun hangi nitelikleri haiz, ne kadar personele ihtiyaç duyduğu tespit edilecek ve bu ihtiyaçlara göre personel istihdamı yoluna gidilecek. (EKONOMİ SERVİSİ)
www.evrensel.net